ภาษา:

ฝรั่งเศส

[fr]

กลับไปยัง ฝรั่งเศส

 • การออกเสียงคำว่า millesimo millesimo
 • การออกเสียงคำว่า nongentesimo nongentesimo
 • การออกเสียงคำว่า ores ores
 • การออกเสียงคำว่า tant tant
 • การออกเสียงคำว่า à bras-le-corps à bras-le-corps
 • การออกเสียงคำว่า bel et bien bel et bien
 • การออกเสียงคำว่า pour de bon pour de bon
 • การออกเสียงคำว่า bon marché bon marché
 • การออกเสียงคำว่า d'arrache-pied d'arrache-pied
 • การออกเสียงคำว่า à tire-d'aile à tire-d'aile
 • การออกเสียงคำว่า à nouveau à nouveau
 • การออกเสียงคำว่า à loisir à loisir
 • การออกเสียงคำว่า à l'aveuglette à l'aveuglette
 • การออกเสียงคำว่า à la va-vite à la va-vite
 • การออกเสียงคำว่า à la légère à la légère
 • การออกเสียงคำว่า sensationnellement sensationnellement
 • การออกเสียงคำว่า sincèrement sincèrement
 • การออกเสียงคำว่า singulièrement singulièrement
 • การออกเสียงคำว่า sensuellement sensuellement
 • การออกเสียงคำว่า sentencieusement sentencieusement
 • การออกเสียงคำว่า sentimentalement sentimentalement
 • การออกเสียงคำว่า séparément séparément
 • การออกเสียงคำว่า septicentesimo septicentesimo
 • การออกเสียงคำว่า sensément sensément
 • การออกเสียงคำว่า septièmement septièmement
 • การออกเสียงคำว่า sensiblement sensiblement
 • การออกเสียงคำว่า salement salement
 • การออกเสียงคำว่า sèchement sèchement
 • การออกเสียงคำว่า sans préjudice de sans préjudice de
 • การออกเสียงคำว่า salopement salopement