ภาษา:

ฟาโร

[fo]

กลับไปยังฟาโร

หมวดหมู่: planets

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplanets

  • การออกเสียง : Saturn Saturn
  • การออกเสียง : Uranus Uranus
  • การออกเสียง : Merkur Merkur
  • การออกเสียง : Neptun Neptun
  • การออกเสียง : Mars Mars
  • การออกเสียง : Pluto Pluto