ภาษา:

ฟาโร

[fo]

กลับไปยัง ฟาโร

หมวดหมู่: planets

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplanets

  • การออกเสียงคำว่า Neptun Neptun
  • การออกเสียงคำว่า Uranus Uranus
  • การออกเสียงคำว่า Merkur Merkur
  • การออกเสียงคำว่า Saturn Saturn
  • การออกเสียงคำว่า Pluto Pluto
  • การออกเสียงคำว่า Mars Mars