ภาษา:

ฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยัง ฟินแลนด์

 • การออกเสียงคำว่า hajauttaa hajauttaa
 • การออกเสียงคำว่า haista haista
 • การออกเสียงคำว่า haikailla haikailla
 • การออกเสียงคำว่า haistaa haistaa
 • การออกเสียงคำว่า haalia haalia
 • การออกเสียงคำว่า romuttaa romuttaa
 • การออกเสียงคำว่า väistää väistää
 • การออกเสียงคำว่า syrjäytyä syrjäytyä
 • การออกเสียงคำว่า peräänkuuluttaa peräänkuuluttaa
 • การออกเสียงคำว่า joutaa joutaa
 • การออกเสียงคำว่า hymähtää hymähtää
 • การออกเสียงคำว่า kauhistella kauhistella
 • การออกเสียงคำว่า säästellä säästellä
 • การออกเสียงคำว่า tehota tehota
 • การออกเสียงคำว่า kiilata kiilata
 • การออกเสียงคำว่า levyttää levyttää
 • การออกเสียงคำว่า hurmata hurmata
 • การออกเสียงคำว่า sivistyä sivistyä
 • การออกเสียงคำว่า keskeytyä keskeytyä
 • การออกเสียงคำว่า kannustaa kannustaa
 • การออกเสียงคำว่า suosittaa suosittaa
 • การออกเสียงคำว่า kantautua kantautua
 • การออกเสียงคำว่า valitella valitella
 • การออกเสียงคำว่า kehaista kehaista
 • การออกเสียงคำว่า kyseenalaistaa kyseenalaistaa
 • การออกเสียงคำว่า haiskahdella haiskahdella
 • การออกเสียงคำว่า kampanjoida kampanjoida
 • การออกเสียงคำว่า liioitella liioitella
 • การออกเสียงคำว่า hoidella hoidella
 • การออกเสียงคำว่า valtuuttaa valtuuttaa