ภาษา:

ฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยัง ฟินแลนด์

 • การออกเสียงคำว่า retro retro
 • การออกเสียงคำว่า moralisti moralisti
 • การออกเสียงคำว่า menu menu
 • การออกเสียงคำว่า SATA SATA
 • การออกเสียงคำว่า Nirvana Nirvana
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า Arsi Arsi
 • การออกเสียงคำว่า pano pano
 • การออกเสียงคำว่า Lotta Lotta
 • การออกเสียงคำว่า energia energia
 • การออกเสียงคำว่า murina murina
 • การออกเสียงคำว่า duo duo
 • การออกเสียงคำว่า dilemma dilemma
 • การออกเสียงคำว่า soma soma
 • การออกเสียงคำว่า Surra Surra
 • การออกเสียงคำว่า demo demo
 • การออกเสียงคำว่า periferia periferia
 • การออกเสียงคำว่า parasta parasta
 • การออกเสียงคำว่า parata parata
 • การออกเสียงคำว่า epidemia epidemia
 • การออกเสียงคำว่า minigolf minigolf
 • การออกเสียงคำว่า taso taso
 • การออกเสียงคำว่า tapa tapa
 • การออกเสียงคำว่า tandem tandem
 • การออกเสียงคำว่า muro muro
 • การออกเสียงคำว่า galleria galleria
 • การออกเสียงคำว่า navetta navetta
 • การออกเสียงคำว่า flamenco flamenco
 • การออกเสียงคำว่า territorio territorio
 • การออกเสียงคำว่า antropofagia antropofagia