ภาษา:

ฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยัง ฟินแลนด์

 • การออกเสียงคำว่า historian historian
 • การออกเสียงคำว่า Tanner Tanner
 • การออกเสียงคำว่า dekaani dekaani
 • การออกเสียงคำว่า yliopistotutkija yliopistotutkija
 • การออกเสียงคำว่า yliopettaja yliopettaja
 • การออกเสียงคำว่า toimialajohtaja toimialajohtaja
 • การออกเสียงคำว่า koulutusohjelmajohtaja koulutusohjelmajohtaja
 • การออกเสียงคำว่า koulutusjohtaja koulutusjohtaja
 • การออกเสียงคำว่า koulutusalavastaava koulutusalavastaava
 • การออกเสียงคำว่า koulutusalajohtaja koulutusalajohtaja
 • การออกเสียงคำว่า yliassistentti yliassistentti
 • การออกเสียงคำว่า tutkimusasiamies tutkimusasiamies
 • การออกเสียงคำว่า tutkijatohtori tutkijatohtori
 • การออกเสียงคำว่า professori professori
 • การออกเสียงคำว่า opintopäällikkö opintopäällikkö
 • การออกเสียงคำว่า opintoasiainpäällikkö opintoasiainpäällikkö
 • การออกเสียงคำว่า kvestori kvestori
 • การออกเสียงคำว่า kansleri kansleri
 • การออกเสียงคำว่า dosentti dosentti
 • การออกเสียงคำว่า apulaisopettaja apulaisopettaja
 • การออกเสียงคำว่า amanuenssi amanuenssi
 • การออกเสียงคำว่า akatemiatutkija akatemiatutkija
 • การออกเสียงคำว่า akatemiaprofessori akatemiaprofessori
 • การออกเสียงคำว่า vararehtori vararehtori
 • การออกเสียงคำว่า tutkija tutkija
 • การออกเสียงคำว่า tuntiopettaja tuntiopettaja
 • การออกเสียงคำว่า yliopistonlehtori yliopistonlehtori
 • การออกเสียงคำว่า hallintopäällikkö hallintopäällikkö
 • การออกเสียงคำว่า hallintojohtaja hallintojohtaja
 • การออกเสียงคำว่า huoltomies huoltomies