ภาษา:

ภาษาฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยังภาษาฟินแลนด์

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : verrokki verrokki
 • การออกเสียง : rintaperillinen rintaperillinen
 • การออกเสียง : rintamakarkuri rintamakarkuri
 • การออกเสียง : rintamamiestila rintamamiestila
 • การออกเสียง : rintamamies rintamamies
 • การออกเสียง : rimpi rimpi
 • การออกเสียง : ukkokeppi ukkokeppi
 • การออกเสียง : ostopäällikkö ostopäällikkö
 • การออกเสียง : ostopäätös ostopäätös
 • การออกเสียง : ainokainen ainokainen
 • การออกเสียง : pankkisalaisuus pankkisalaisuus
 • การออกเสียง : arviointilautakunta arviointilautakunta
 • การออกเสียง : arviointimenettely arviointimenettely
 • การออกเสียง : lipponen lipponen
 • การออกเสียง : hätähousu hätähousu
 • การออกเสียง : jästipää jästipää
 • การออกเสียง : vilukissa vilukissa
 • การออกเสียง : unikeko unikeko
 • การออกเสียง : miellekartta miellekartta
 • การออกเสียง : läpivienti läpivienti
 • การออกเสียง : esikuntakomppania esikuntakomppania
 • การออกเสียง : aiheisto aiheisto
 • การออกเสียง : kirjaimisto kirjaimisto
 • การออกเสียง : esineistö esineistö
 • การออกเสียง : esimaku esimaku
 • การออกเสียง : esinahka esinahka
 • การออกเสียง : myötämäki myötämäki
 • การออกเสียง : vastamäki vastamäki
 • การออกเสียง : spektroskopia spektroskopia
 • การออกเสียง : teodoliitti teodoliitti
 • การออกเสียง : teologia teologia
 • การออกเสียง : monopoli monopoli
 • การออกเสียง : immunologia immunologia
 • การออกเสียง : mikrobiologia mikrobiologia
 • การออกเสียง : ekologia ekologia
 • การออกเสียง : biologia biologia
 • การออกเสียง : geologia geologia
 • การออกเสียง : hule hule
 • การออกเสียง : cocktail cocktail
 • การออกเสียง : jolle jolle
 • การออกเสียง : Klo Klo
 • การออกเสียง : kilo kilo
 • การออกเสียง : Judoka Judoka
 • การออกเสียง : Kasino Kasino
 • การออกเสียง : Kakadu Kakadu
 • การออกเสียง : Kanne Kanne
 • การออกเสียง : Jamaika Jamaika
 • การออกเสียง : Jemen Jemen
 • การออกเสียง : Jugend Jugend
 • การออกเสียง : Israelin Israelin
 • การออกเสียง : gorilla gorilla
 • การออกเสียง : Ghana Ghana
 • การออกเสียง : isometria isometria
 • การออกเสียง : kenguru kenguru
 • การออกเสียง : kanna kanna
 • การออกเสียง : kamara kamara
 • การออกเสียง : aura aura
 • การออกเสียง : allergia allergia
 • การออกเสียง : alku alku
 • การออกเสียง : palingenesis palingenesis
 • การออกเสียง : hypovolemia hypovolemia
 • การออกเสียง : territorio territorio
 • การออกเสียง : biomassa biomassa
 • การออกเสียง : hellyys hellyys
 • การออกเสียง : lue lue
 • การออกเสียง : paria paria
 • การออกเสียง : astronomia astronomia
 • การออกเสียง : Tornio Tornio
 • การออกเสียง : vampata vampata
 • การออกเสียง : petrologia petrologia
 • การออกเสียง : petrografia petrografia
 • การออกเสียง : obsidiaan obsidiaan
 • การออกเสียง : päällystakki päällystakki
 • การออกเสียง : amme amme
 • การออกเสียง : extra extra
 • การออกเสียง : oboe oboe
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : goodbye goodbye
 • การออกเสียง : toffee toffee
 • การออกเสียง : himo himo
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : leukemia leukemia
 • การออกเสียง : haka haka
 • การออกเสียง : Pennsylvanian Pennsylvanian
 • การออกเสียง : vai vai
 • การออกเสียง : safari safari
 • การออกเสียง : Elmo Elmo
 • การออกเสียง : tallium tallium
 • การออกเสียง : torium torium
 • การออกเสียง : rodium rodium
 • การออกเสียง : renium renium
 • การออกเสียง : aerobic aerobic
 • การออกเสียง : maan maan
 • การออกเสียง : Kenia Kenia
 • การออกเสียง : studio studio
 • การออกเสียง : suka suka
 • การออกเสียง : mut mut
 • การออกเสียง : ilo ilo
 • การออกเสียง : hela hela
 • การออกเสียง : tunti tunti