ภาษา:

ฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยัง ฟินแลนด์

 • การออกเสียงคำว่า stamina stamina
 • การออกเสียงคำว่า okapi okapi
 • การออกเสียงคำว่า sushi sushi
 • การออกเสียงคำว่า zoo zoo
 • การออกเสียงคำว่า miete miete
 • การออกเสียงคำว่า talon talon
 • การออกเสียงคำว่า Australia Australia
 • การออกเสียงคำว่า panna panna
 • การออกเสียงคำว่า kotka kotka
 • การออกเสียงคำว่า tragedia tragedia
 • การออกเสียงคำว่า Malta Malta
 • การออกเสียงคำว่า Chile Chile
 • การออกเสียงคำว่า Panama Panama
 • การออกเสียงคำว่า Belgia Belgia
 • การออกเสียงคำว่า Peru Peru
 • การออกเสียงคำว่า Ukraina Ukraina
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า Luxemburg Luxemburg
 • การออกเสียงคำว่า hai hai
 • การออกเสียงคำว่า judo judo
 • การออกเสียงคำว่า shampoo shampoo
 • การออกเสียงคำว่า vale vale
 • การออกเสียงคำว่า stadion stadion
 • การออกเสียงคำว่า tea tea
 • การออกเสียงคำว่า maraton maraton
 • การออกเสียงคำว่า feta feta
 • การออกเสียงคำว่า osa osa
 • การออกเสียงคำว่า fani fani
 • การออกเสียงคำว่า ester ester