ภาษา:

ภาษาฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยังภาษาฟินแลนด์

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : hyyhmä hyyhmä
 • การออกเสียง : hei hei
 • การออกเสียง : Teresa Teresa
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : abi abi
 • การออกเสียง : lapsi lapsi
 • การออกเสียง : kasviplankton kasviplankton
 • การออกเสียง : tunti tunti
 • การออกเสียง : sairaala sairaala
 • การออกเสียง : Pyry Pyry
 • การออกเสียง : Ukraina Ukraina
 • การออกเสียง : Gouda Gouda
 • การออกเสียง : kulttuurituotanto kulttuurituotanto
 • การออกเสียง : vulkanologia vulkanologia
 • การออกเสียง : lompakossa lompakossa
 • การออกเสียง : Johanna Johanna
 • การออกเสียง : demo demo
 • การออกเสียง : eläinplankton eläinplankton
 • การออกเสียง : heli heli
 • การออกเสียง : Australia Australia
 • การออกเสียง : astrolabi astrolabi
 • การออกเสียง : satu satu
 • การออกเสียง : Ala Ala
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : Helena Helena
 • การออกเสียง : Kenia Kenia
 • การออกเสียง : oregano oregano
 • การออกเสียง : raha raha
 • การออกเสียง : piano piano
 • การออกเสียง : ilo ilo
 • การออกเสียง : tea tea
 • การออกเสียง : alku alku
 • การออกเสียง : matka matka
 • การออกเสียง : Paula Paula
 • การออกเสียง : vai vai
 • การออกเสียง : ester ester
 • การออกเสียง : tule tule
 • การออกเสียง : yliopisto yliopisto
 • การออกเสียง : Ilona Ilona
 • การออกเสียง : lumen lumen
 • การออกเสียง : luumu luumu
 • การออกเสียง : deadline deadline
 • การออกเสียง : pora pora
 • การออกเสียง : ohjaaja ohjaaja
 • การออกเสียง : lupa lupa
 • การออกเสียง : alkali alkali
 • การออกเสียง : emu emu
 • การออกเสียง : perseennuolija perseennuolija
 • การออกเสียง : Emilia Emilia
 • การออกเสียง : Serbi Serbi
 • การออกเสียง : ORI ORI
 • การออกเสียง : valosuunnittelu valosuunnittelu
 • การออกเสียง : vilukissa vilukissa
 • การออกเสียง : taidegrafiikka taidegrafiikka
 • การออกเสียง : Libanon Libanon
 • การออกเสียง : viestintä viestintä
 • การออกเสียง : sotilas sotilas
 • การออกเสียง : toimialajohtaja toimialajohtaja
 • การออกเสียง : markkinointi markkinointi
 • การออกเสียง : Costa Rica Costa Rica
 • การออกเสียง : isopanda isopanda
 • การออกเสียง : Janina Janina
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis
 • การออกเสียง : nuorisotyö nuorisotyö
 • การออกเสียง : kuntoutussuunnittelu kuntoutussuunnittelu
 • การออกเสียง : vapaa-aika vapaa-aika
 • การออกเสียง : kalliotekniikka kalliotekniikka
 • การออกเสียง : vastamaa vastamaa
 • การออกเสียง : pediatria pediatria
 • การออกเสียง : rodium rodium
 • การออกเสียง : jalkaterapia jalkaterapia
 • การออกเสียง : rintamakarkuri rintamakarkuri
 • การออกเสียง : obsidiaan obsidiaan
 • การออกเสียง : taloustiede taloustiede
 • การออกเสียง : paria paria
 • การออกเสียง : Italia Italia
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : amanuenssi amanuenssi
 • การออกเสียง : Walki Walki
 • การออกเสียง : stadion stadion
 • การออกเสียง : energiatekniikka energiatekniikka
 • การออกเสียง : neutroni neutroni
 • การออกเสียง : laskuteline laskuteline
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : viittomakieli viittomakieli
 • การออกเสียง : terveystiede terveystiede
 • การออกเสียง : vale vale
 • การออกเสียง : sympatia sympatia
 • การออกเสียง : Japani Japani
 • การออกเสียง : squash squash
 • การออกเสียง : spektroskopia spektroskopia
 • การออกเสียง : edistäminen edistäminen
 • การออกเสียง : palingenesis palingenesis
 • การออกเสียง : filosofi filosofi
 • การออกเสียง : Rasta Rasta
 • การออกเสียง : voimistelu voimistelu
 • การออกเสียง : yksilönkehitys yksilönkehitys
 • การออกเสียง : luikuri luikuri
 • การออกเสียง : synagoga synagoga
 • การออกเสียง : varadekaani varadekaani