ภาษา:

ฟินแลนด์

[fi]

กลับไปยัง ฟินแลนด์

 • การออกเสียงคำว่า kura kura
 • การออกเสียงคำว่า Signe Signe
 • การออกเสียงคำว่า novelli novelli
 • การออกเสียงคำว่า Dennis Dennis
 • การออกเสียงคำว่า Timo K. Mukka Timo K. Mukka
 • การออกเสียงคำว่า rani rani
 • การออกเสียงคำว่า pino pino
 • การออกเสียงคำว่า tapella tapella
 • การออกเสียงคำว่า Lee Lee
 • การออกเสียงคำว่า Degerman Degerman
 • การออกเสียงคำว่า Henri Henri
 • การออกเสียงคำว่า eron eron
 • การออกเสียงคำว่า Joerg Joerg
 • การออกเสียงคำว่า Rantala Rantala
 • การออกเสียงคำว่า kade kade
 • การออกเสียงคำว่า Sara Sara
 • การออกเสียงคำว่า Hölttä Hölttä
 • การออกเสียงคำว่า Paavola Paavola
 • การออกเสียงคำว่า Sivula Sivula
 • การออกเสียงคำว่า Rahkama Rahkama
 • การออกเสียงคำว่า Rajala Rajala
 • การออกเสียงคำว่า Reivala Reivala
 • การออกเสียงคำว่า Kortelainen Kortelainen
 • การออกเสียงคำว่า Välikoski Välikoski
 • การออกเสียงคำว่า Ruuska Ruuska
 • การออกเสียงคำว่า mattila mattila
 • การออกเสียงคำว่า jukka jukka
 • การออกเสียงคำว่า Eskelin Eskelin
 • การออกเสียงคำว่า leal leal
 • การออกเสียงคำว่า Mäkinen Mäkinen