ภาษา:

เปอร์เซีย

[پارسی]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

918 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خلو خلو [خ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า قوتم قوتم
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فیبرومیالژیا فیبرومیالژیا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جگرواش جگرواش [گروهی از گیاه, هپاتیک ها, گروهی از گیاهان, هپاتیکها]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خاویر کرمنت خاویر کرمنت [نویسنده]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کثرات کثرات
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بازايست بازايست
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า هندسه آفین هندسه آفین
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کرشه کرشه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فتبه فتبه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Khar Khar [placenames, mumbai, india]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کولوسئوم کولوسئوم [Rome Colosseum]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مرعی مرعی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بهبخت بهبخت
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بن پاچینی بن پاچینی [عصب]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ردیا ردیا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پاخلان پاخلان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า زپلین زپلین
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پاپیتال پاپیتال
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ایلهان برک ایلهان برک [شاعر, مترجم, ترکی استانبولی, ترک]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ابوالوفا محمد بوزجانی ابوالوفا محمد بوزجانی [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گلبدین حکمتیار گلبدین حکمتیار
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تصویر مرکاتور تصویر مرکاتور
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کلسی تونین کلسی تونین [هورمون غده ی تیروئید, هورمون]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کوشینگ کوشینگ [بیماری, هیپوفیز]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า اگزوفتالمی اگزوفتالمی [بیماری, چشم]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کس که مشت نخرد مشت خود را کپه گمان کند کس که مشت نخرد مشت خود را کپه گمان کند
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رفار رفار
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า وازتنگه وازتنگه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ادرنوژنیتال ادرنوژنیتال [سندرم]