ภาษา:

เปอร์เซีย

[پارسی]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

933 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า عبایه عبایه [clothes]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کارل لانگه کارل لانگه [روانشناس, دانمارکی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า لامپکتومی لامپکتومی [اصطلاح پزشکی/Medical Term]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ماستکتومی ماستکتومی [اصطلاح پزشکی/Medical Term]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گوردن آلپورت گوردن آلپورت [روانشناس, آمریکایی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า یوزف گوبلس یوزف گوبلس [آلمانی, نازی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تیناب تیناب
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پس پشت پس پشت
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سالومون اَش سالومون اَش [روانشناس اجتماعی, آمریکایی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า توماس کوهن توماس کوهن [فیلسوف/Philosopher, آمریکایی, دانشمند]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า استنلی میلگرام استنلی میلگرام [روانشناس اجتماعی, آمریکایی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า khajenaby khajenaby
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า الم ناک الم ناک
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بارود بارود [surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مشورہ مشورہ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า الگا الگا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า وضاحت وضاحت [clarification]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า قصور وار قصور وار
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ناکردہ ناکردہ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า یاد آوری یاد آوری [recollection]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تائب تائب
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تحصیل دار تحصیل دار
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سرخ رو سرخ رو
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خفگی خفگی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تباہ تباہ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مزہ مزہ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سربراہ سربراہ [manager]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า اسلامگرائی اسلامگرائی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า توانائی توانائی [energy]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า انگُشتری انگُشتری