ภาษา:

เปอร์เซีย

[پارسی]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

922 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خوزه موخیکا خوزه موخیکا [رئیس جمهور]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qizilbash qizilbash
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تکلیف دہ تکلیف دہ [painful]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า لوئی بریل لوئی بریل [مربی, معلم, فرانسوی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حسین وفایی ایوری حسین وفایی ایوری
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า اولیگودندروسیت اولیگودندروسیت [سلول]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า آستروسیت آستروسیت [سلول]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سلول های شوان سلول های شوان [سلول]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ورنیکه–کورساکوف ورنیکه–کورساکوف [سندرم, نشانگان]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า هسته آکامبنس هسته آکامبنس [مغز]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า والتر رودلف هس والتر رودلف هس [فیزیولوژیست, پزشک, سوییسی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بیماری آمنزی بیماری آمنزی [بیماری]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پوزیترون پوزیترون [پزشکی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سندروم ترنر سندروم ترنر [بیماری, ژن]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تریکوتاژ تریکوتاژ [clothing]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پارتاکن پارتاکن
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า انزان انزان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า دراویدیان دراویدیان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า طنزی طنزی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kitab-I-Aqdas Kitab-I-Aqdas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า عبایه عبایه [clothes]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کارل لانگه کارل لانگه [روانشناس, دانمارکی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า لامپکتومی لامپکتومی [اصطلاح پزشکی/Medical Term]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ماستکتومی ماستکتومی [اصطلاح پزشکی/Medical Term]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گوردن آلپورت گوردن آلپورت [روانشناس, آمریکایی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า یوزف گوبلس یوزف گوبلس [آلمانی, نازی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تیناب تیناب
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پس پشت پس پشت
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سالومون اَش سالومون اَش [روانشناس اجتماعی, آمریکایی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า توماس کوهن توماس کوهن [فیلسوف/Philosopher, آمریکایی, دانشمند]