ภาษา:

เปอร์เซีย

[پارسی]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

910 คำที่ีรอการออกเสียง.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فلوانکسول فلوانکسول [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า دونورین دونورین [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جت تاخیر جت تاخیر
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า لو ویگوتسکی لو ویگوتسکی [روانشناس, بیلوروس]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خرکمان خرکمان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تونسن تونسن
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سفتر سفتر
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نفازودون نفازودون [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ولبوترین ولبوترین [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า آنارگاسیما آنارگاسیما
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า آکاتزیا آکاتزیا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า تراتوژن تراتوژن
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سیسامنس سیسامنس
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کلومیپرامین کلومیپرامین [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ولشت ولشت
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า غذانی غذانی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پارستزی پارستزی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า هیپرتیروئیدیسم هیپرتیروئیدیسم [پزشکی]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گریفونیا گریفونیا [گیاه]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า آلده باران آلده باران [ستاره]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کشمش کولی کشمش کولی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า توارد توارد
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مستثنیات مستثنیات
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า درگاشتی درگاشتی [entopic]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า درگاشت درگاشت [entropy]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سنک سنک
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า باسپیردن باسپیردن [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کلومیپوامین کلومیپوامین [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مواجر مواجر
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فته طلب فته طلب