ภาษา:

เปอร์เซีย

[fa]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

 • การออกเสียงคำว่า آتی آتی
 • การออกเสียงคำว่า آستانه تحمل آستانه تحمل
 • การออกเสียงคำว่า آماج آماج
 • การออกเสียงคำว่า اتحاد عمل اتحاد عمل
 • การออกเสียงคำว่า اختناق اختناق
 • การออกเสียงคำว่า ارعاب ارعاب
 • การออกเสียงคำว่า استبداد استبداد
 • การออกเสียงคำว่า استقرار استقرار
 • การออกเสียงคำว่า اصحاب اصحاب
 • การออกเสียงคำว่า اعتصاب اعتصاب
 • การออกเสียงคำว่า اقدام اقدام
 • การออกเสียงคำว่า اقشار اقشار
 • การออกเสียงคำว่า اقلیت اقلیت
 • การออกเสียงคำว่า اکثریت اکثریت
 • การออกเสียงคำว่า انجمن اسلامی انجمن اسلامی
 • การออกเสียงคำว่า بازگشت ناپذیر بازگشت ناپذیر
 • การออกเสียงคำว่า باور باور
 • การออกเสียงคำว่า برجسته برجسته
 • การออกเสียงคำว่า برخاسته برخاسته
 • การออกเสียงคำว่า بررسی بررسی
 • การออกเสียงคำว่า پایداری پایداری
 • การออกเสียงคำว่า پرونده پرونده
 • การออกเสียงคำว่า پیشقراول پیشقراول
 • การออกเสียงคำว่า تجمع تجمع
 • การออกเสียงคำว่า تحول تحول
 • การออกเสียงคำว่า تشکل تشکل
 • การออกเสียงคำว่า تمامیت خواه تمامیت خواه
 • การออกเสียงคำว่า تهاجم تهاجم
 • การออกเสียงคำว่า توطئه توطئه
 • การออกเสียงคำว่า جنبش جنبش