ภาษา:

เปอร์เซีย

[fa]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

 • การออกเสียงคำว่า عقیدتی عقیدتی
 • การออกเสียงคำว่า تجمع تجمع
 • การออกเสียงคำว่า برجسته برجسته
 • การออกเสียงคำว่า حزب حزب
 • การออกเสียงคำว่า تحول تحول
 • การออกเสียงคำว่า کلان کلان
 • การออกเสียงคำว่า بررسی بررسی
 • การออกเสียงคำว่า خرد خرد
 • การออกเสียงคำว่า غیرقابل انکار غیرقابل انکار
 • การออกเสียงคำว่า مطبوعات مطبوعات
 • การออกเสียงคำว่า انجمن اسلامی انجمن اسلامی
 • การออกเสียงคำว่า تهاجم تهاجم
 • การออกเสียงคำว่า موضع موضع
 • การออกเสียงคำว่า اعتصاب اعتصاب
 • การออกเสียงคำว่า اتحاد عمل اتحاد عمل
 • การออกเสียงคำว่า دوجانبه دوجانبه
 • การออกเสียงคำว่า باور باور
 • การออกเสียงคำว่า ناظر ناظر
 • การออกเสียงคำว่า اقدام اقدام
 • การออกเสียงคำว่า صحنه صحنه
 • การออกเสียงคำว่า مبارزه مبارزه
 • การออกเสียงคำว่า قطعی قطعی
 • การออกเสียงคำว่า هماهنگی هماهنگی
 • การออกเสียงคำว่า برخاسته برخاسته
 • การออกเสียงคำว่า حماسه حماسه
 • การออกเสียงคำว่า سلسله سلسله
 • การออกเสียงคำว่า کلیت کلیت
 • การออกเสียงคำว่า پایداری پایداری
 • การออกเสียงคำว่า خنثی خنثی
 • การออกเสียงคำว่า شتاب شتاب