ภาษา:

เปอร์เซีย

[fa]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

หมวดหมู่: noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียงคำว่า عشق عشق
 • การออกเสียงคำว่า قلب قلب
 • การออกเสียงคำว่า Mahmoud Ahmadinejad Mahmoud Ahmadinejad
 • การออกเสียงคำว่า سیر سیر
 • การออกเสียงคำว่า زور زور
 • การออกเสียงคำว่า صدا صدا
 • การออกเสียงคำว่า من من
 • การออกเสียงคำว่า هوا هوا
 • การออกเสียงคำว่า چمن چمن
 • การออกเสียงคำว่า ماجرا ماجرا
 • การออกเสียงคำว่า Hyundai Hyundai
 • การออกเสียงคำว่า مرد مرد
 • การออกเสียงคำว่า دوست دوست
 • การออกเสียงคำว่า 12 12
 • การออกเสียงคำว่า داستان داستان
 • การออกเสียงคำว่า پیرو پیرو
 • การออกเสียงคำว่า safiir safiir
 • การออกเสียงคำว่า قفل قفل
 • การออกเสียงคำว่า جستجو جستجو
 • การออกเสียงคำว่า روز روز
 • การออกเสียงคำว่า 4 4
 • การออกเสียงคำว่า لحاف لحاف
 • การออกเสียงคำว่า اسناد اسناد
 • การออกเสียงคำว่า موج موج
 • การออกเสียงคำว่า آب آب
 • การออกเสียงคำว่า نوجوانی نوجوانی
 • การออกเสียงคำว่า 6 6
 • การออกเสียงคำว่า حکومت حکومت
 • การออกเสียงคำว่า مؤنث مؤنث
 • การออกเสียงคำว่า shad shad
 • การออกเสียงคำว่า آن آن
 • การออกเสียงคำว่า لحاظ لحاظ
 • การออกเสียงคำว่า جنگل جنگل
 • การออกเสียงคำว่า safari safari
 • การออกเสียงคำว่า آرزو آرزو
 • การออกเสียงคำว่า عورت عورت
 • การออกเสียงคำว่า قرار قرار
 • การออกเสียงคำว่า جلوه جلوه
 • การออกเสียงคำว่า قرن قرن
 • การออกเสียงคำว่า برقع برقع
 • การออกเสียงคำว่า باغ باغ
 • การออกเสียงคำว่า قوت قوت
 • การออกเสียงคำว่า دلیل دلیل
 • การออกเสียงคำว่า رقص رقص
 • การออกเสียงคำว่า شمشیر شمشیر
 • การออกเสียงคำว่า قدم قدم
 • การออกเสียงคำว่า فرش فرش
 • การออกเสียงคำว่า حس حس
 • การออกเสียงคำว่า پلنگ پلنگ
 • การออกเสียงคำว่า علامت علامت
 • การออกเสียงคำว่า ستم ستم
 • การออกเสียงคำว่า کمان کمان
 • การออกเสียงคำว่า اطمینان اطمینان
 • การออกเสียงคำว่า لاهوت لاهوت
 • การออกเสียงคำว่า دکاندار دکاندار
 • การออกเสียงคำว่า کمربند کمربند
 • การออกเสียงคำว่า انعقاد انعقاد
 • การออกเสียงคำว่า بدحالی بدحالی
 • การออกเสียงคำว่า خون خون
 • การออกเสียงคำว่า ترتیب ترتیب
 • การออกเสียงคำว่า رود نیل رود نیل
 • การออกเสียงคำว่า رقم رقم
 • การออกเสียงคำว่า کربلا کربلا
 • การออกเสียงคำว่า کنگو کنگو
 • การออกเสียงคำว่า کفر کفر
 • การออกเสียงคำว่า درایش درایش
 • การออกเสียงคำว่า پرده پرده
 • การออกเสียงคำว่า عذاب عذاب
 • การออกเสียงคำว่า طمع طمع
 • การออกเสียงคำว่า يد يد
 • การออกเสียงคำว่า قصبات قصبات
 • การออกเสียงคำว่า اجیر اجیر
 • การออกเสียงคำว่า تخصیص تخصیص
 • การออกเสียงคำว่า برق برق
 • การออกเสียงคำว่า تفاخر تفاخر
 • การออกเสียงคำว่า پرخیده پرخیده
 • การออกเสียงคำว่า جوش جوش
 • การออกเสียงคำว่า حساب حساب
 • การออกเสียงคำว่า جو جو
 • การออกเสียงคำว่า پرچین پرچین
 • การออกเสียงคำว่า ضیافت ضیافت
 • การออกเสียงคำว่า شک شک
 • การออกเสียงคำว่า الفاظ الفاظ
 • การออกเสียงคำว่า سلامتی سلامتی
 • การออกเสียงคำว่า چربی چربی
 • การออกเสียงคำว่า سنگ مرمر سنگ مرمر
 • การออกเสียงคำว่า شیون شیون
 • การออกเสียงคำว่า عين عين
 • การออกเสียงคำว่า نرخ نرخ
 • การออกเสียงคำว่า تجویز تجویز
 • การออกเสียงคำว่า پناهداری پناهداری
 • การออกเสียงคำว่า خاتون خاتون
 • การออกเสียงคำว่า اختیار اختیار
 • การออกเสียงคำว่า بحران بحران
 • การออกเสียงคำว่า نور نور
 • การออกเสียงคำว่า شوق شوق
 • การออกเสียงคำว่า رنجش رنجش
 • การออกเสียงคำว่า شادی شادی
 • การออกเสียงคำว่า پتشی پتشی
 • การออกเสียงคำว่า یارو یارو