ภาษา:

เปอร์เซีย

[fa]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

 • การออกเสียงคำว่า سالیان سالیان
 • การออกเสียงคำว่า نشانه‌ نشانه‌
 • การออกเสียงคำว่า پارسه پارسه
 • การออกเสียงคำว่า مقدونی مقدونی
 • การออกเสียงคำว่า سردار سردار
 • การออกเสียงคำว่า ‌های ‌های
 • การออกเสียงคำว่า تاریخدانان تاریخدانان
 • การออกเสียงคำว่า مکان مکان
 • การออกเสียงคำว่า آتش کشید آتش کشید
 • การออกเสียงคำว่า شدهٔ شدهٔ
 • การออกเสียงคำว่า ویرانه‌ ویرانه‌
 • การออกเสียงคำว่า تایید تایید
 • การออกเสียงคำว่า میراث میراث
 • การออกเสียงคำว่า ‌است ‌است
 • การออกเสียงคำว่า شناسان شناسان
 • การออกเสียงคำว่า تشریفاتی تشریفاتی
 • การออกเสียงคำว่า می‌کنند می‌کنند
 • การออกเสียงคำว่า اسکندر اسکندر
 • การออกเสียงคำว่า شهرهای شهرهای
 • การออกเสียงคำว่า ‌حال ‌حال
 • การออกเสียงคำว่า میلاد میلاد
 • การออกเสียงคำว่า اینکار اینکار
 • การออกเสียงคำว่า عظیمی عظیمی
 • การออกเสียงคำว่า حمله کرد حمله کرد
 • การออกเสียงคำว่า نزدیکی نزدیکی
 • การออกเสียงคำว่า باستانی باستانی
 • การออกเสียงคำว่า مرودشت مرودشت