ภาษา:

เปอร์เซีย

[fa]

กลับไปยัง เปอร์เซีย

 • การออกเสียงคำว่า خویشان خویشان
 • การออกเสียงคำว่า زوال زوال
 • การออกเสียงคำว่า زینب زینب
 • การออกเสียงคำว่า زاویه زاویه
 • การออกเสียงคำว่า زال زال
 • การออกเสียงคำว่า زلف زلف
 • การออกเสียงคำว่า دادمت دادمت
 • การออกเสียงคำว่า هیچ‌کس هیچ‌کس
 • การออกเสียงคำว่า دیوانگی دیوانگی
 • การออกเสียงคำว่า ر باد ر باد
 • การออกเสียงคำว่า سپاه سپاه
 • การออกเสียงคำว่า آنچ آنچ
 • การออกเสียงคำว่า پیوند پیوند
 • การออกเสียงคำว่า فرو ريختند فرو ريختند
 • การออกเสียงคำว่า بر كشيد بر كشيد
 • การออกเสียงคำว่า دگرگونه دگرگونه
 • การออกเสียงคำว่า بزد بزد
 • การออกเสียงคำว่า بنهاد بنهاد
 • การออกเสียงคำว่า آبگون آبگون
 • การออกเสียงคำว่า پيل مست پيل مست
 • การออกเสียงคำว่า شمشير گير شمشير گير
 • การออกเสียงคำว่า آوردش آوردش
 • การออกเสียงคำว่า شير گير شير گير
 • การออกเสียงคำว่า بر آويختند بر آويختند
 • การออกเสียงคำว่า زايد زايد
 • การออกเสียงคำว่า زهره زهره
 • การออกเสียงคำว่า زلت زلت
 • การออกเสียงคำว่า زائد زائد
 • การออกเสียงคำว่า زمانه زمانه
 • การออกเสียงคำว่า زحل زحل