ภาษา:

ภาษาบาสก์

[eu]

กลับไปยังภาษาบาสก์

หมวดหมู่: medicine

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedicine

 • การออกเสียง : anestesista anestesista
 • การออกเสียง : Urtikaria Urtikaria
 • การออกเสียง : adrenalina adrenalina
 • การออกเสียง : farmakologia farmakologia
 • การออกเสียง : abdomen abdomen
 • การออกเสียง : cava cava
 • การออกเสียง : gene gene
 • การออกเสียง : kimioterapia kimioterapia
 • การออกเสียง : arteria arteria
 • การออกเสียง : oftalmologia oftalmologia
 • การออกเสียง : toxikologia toxikologia
 • การออกเสียง : moxa moxa
 • การออกเสียง : dermatologia dermatologia