ภาษา:

แบสค์

[eu]

กลับไปยัง แบสค์

 • การออกเสียงคำว่า kala kala
 • การออกเสียงคำว่า elefante elefante
 • การออกเสียงคำว่า kuku kuku
 • การออกเสียงคำว่า adar adar
 • การออกเสียงคำว่า basurde basurde
 • การออกเสียงคำว่า urde urde
 • การออกเสียงคำว่า erbi erbi
 • การออกเสียงคำว่า untxi untxi
 • การออกเสียงคำว่า indioilar indioilar
 • การออกเสียงคำว่า antzara antzara
 • การออกเสียงคำว่า asteme asteme
 • การออกเสียงคำว่า behor behor
 • การออกเสียงคำว่า ahate ahate
 • การออกเสียงคำว่า oilar oilar
 • การออกเสียงคำว่า oilo oilo
 • การออกเสียงคำว่า aker aker
 • การออกเสียงคำว่า ahari ahari
 • การออกเสียงคำว่า ardi ardi
 • การออกเสียงคำว่า betizu betizu
 • การออกเสียงคำว่า zezen zezen
 • การออกเสียงคำว่า behi behi