ภาษา:

เอสโตเนีย

[et]

กลับไปยัง เอสโตเนีย

 • การออกเสียงคำว่า film film
 • การออกเสียงคำว่า Juua Juua
 • การออกเสียงคำว่า said said
 • การออกเสียงคำว่า ronk ronk
 • การออกเสียงคำว่า need need
 • การออกเสียงคำว่า hull hull
 • การออกเสียงคำว่า ball ball
 • การออกเสียงคำว่า oled oled
 • การออกเสียงคำว่า Penn Penn
 • การออกเสียงคำว่า pool pool
 • การออกเสียงคำว่า puka puka
 • การออกเสียงคำว่า teada teada
 • การออกเสียงคำว่า käia käia
 • การออกเสียงคำว่า kaasa tundma kaasa tundma
 • การออกเสียงคำว่า vabandada vabandada
 • การออกเสียงคำว่า vabandama vabandama
 • การออกเสียงคำว่า Surra Surra
 • การออกเสียงคำว่า olla olla
 • การออกเสียงคำว่า on on
 • การออกเสียงคำว่า vara vara
 • การออกเสียงคำว่า musi musi
 • การออกเสียงคำว่า sees sees
 • การออกเสียงคำว่า komm komm
 • การออกเสียงคำว่า postmark postmark
 • การออกเสียงคำว่า veer veer
 • การออกเสียงคำว่า till till
 • การออกเสียงคำว่า ring ring
 • การออกเสียงคำว่า end end
 • การออกเสียงคำว่า part part
 • การออกเสียงคำว่า arm arm