ภาษา:

เอสโตเนีย

[et]

กลับไปยัง เอสโตเนีย

 • การออกเสียงคำว่า tori tori
 • การออกเสียงคำว่า puka puka
 • การออกเสียงคำว่า alu alu
 • การออกเสียงคำว่า ardu ardu
 • การออกเสียงคำว่า aste aste
 • การออกเสียงคำว่า hulja hulja
 • การออกเสียงคำว่า kamari kamari
 • การออกเสียงคำว่า Lelle Lelle
 • การออกเสียงคำว่า turba turba
 • การออกเสียงคำว่า viljandi viljandi
 • การออกเสียงคำว่า helme helme
 • การออกเสียงคำว่า valga valga
 • การออกเสียงคำว่า vara vara
 • การออกเสียงคำว่า Nõo Nõo
 • การออกเสียงคำว่า Tartu Tartu
 • การออกเสียงคำว่า Kallaste Kallaste
 • การออกเสียงคำว่า Elva Elva
 • การออกเสียงคำว่า Salme Salme
 • การออกเสียงคำว่า Orava Orava
 • การออกเสียงคำว่า ikla ikla
 • การออกเสียงคำว่า vinni vinni
 • การออกเสียงคำว่า tapa tapa