ภาษา:

ภาษาเอสโตเนีย

[et]

กลับไปยังภาษาเอสโตเนีย

หมวดหมู่: egennamn

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงegennamn

 • การออกเสียง : Aino Aino
 • การออกเสียง : Anton Anton
 • การออกเสียง : Arnold Arnold
 • การออกเสียง : Björn Björn
 • การออกเสียง : Edgar Edgar
 • การออกเสียง : Elisabeth Elisabeth
 • การออกเสียง : Elsa Elsa
 • การออกเสียง : Evald Evald
 • การออกเสียง : Frida Frida
 • การออกเสียง : Gotland Gotland
 • การออกเสียง : Hannes Hannes
 • การออกเสียง : Helge Helge
 • การออกเสียง : Henry Henry
 • การออกเสียง : Jakob Jakob
 • การออกเสียง : Lage Lage
 • การออกเสียง : Liisa Liisa
 • การออกเสียง : Lill Lill
 • การออกเสียง : Lina Lina
 • การออกเสียง : lind lind
 • การออกเสียง : lund lund
 • การออกเสียง : Margit Margit
 • การออกเสียง : Marika Marika
 • การออกเสียง : Rasmus Rasmus
 • การออกเสียง : Sigrid Sigrid
 • การออกเสียง : Tina Tina
 • การออกเสียง : Tore Tore
 • การออกเสียง : uno uno