ภาษา:

เอสโตเนีย

[et]

กลับไปยัง เอสโตเนีย

 • การออกเสียงคำว่า lind lind
 • การออกเสียงคำว่า Tore Tore
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า Lina Lina
 • การออกเสียงคำว่า Anton Anton
 • การออกเสียงคำว่า uno uno
 • การออกเสียงคำว่า Jakob Jakob
 • การออกเสียงคำว่า Helge Helge
 • การออกเสียงคำว่า Lage Lage
 • การออกเสียงคำว่า Evald Evald
 • การออกเสียงคำว่า Henry Henry
 • การออกเสียงคำว่า Björn Björn
 • การออกเสียงคำว่า Edgar Edgar
 • การออกเสียงคำว่า Arnold Arnold
 • การออกเสียงคำว่า Gotland Gotland
 • การออกเสียงคำว่า Lill Lill
 • การออกเสียงคำว่า Liisa Liisa
 • การออกเสียงคำว่า Aino Aino
 • การออกเสียงคำว่า Marika Marika
 • การออกเสียงคำว่า Margit Margit
 • การออกเสียงคำว่า Elisabeth Elisabeth
 • การออกเสียงคำว่า Hannes Hannes
 • การออกเสียงคำว่า Frida Frida
 • การออกเสียงคำว่า Sigrid Sigrid
 • การออกเสียงคำว่า Elsa Elsa