ภาษา:

เอสโตเนีย

[et]

กลับไปยัง เอสโตเนีย

หมวดหมู่: chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียงคำว่า mis mis
 • การออกเสียงคำว่า plaatina plaatina
 • การออกเสียงคำว่า neptuunium neptuunium
 • การออกเสียงคำว่า toorium toorium
 • การออกเสียงคำว่า radoon radoon
 • การออกเสียงคำว่า luteetsium luteetsium
 • การออกเสียงคำว่า samaarium samaarium
 • การออกเสียงคำว่า heli heli
 • การออกเสียงคำว่า broom broom
 • การออกเสียงคำว่า neodüüm neodüüm
 • การออกเสียงคำว่า kuld kuld
 • การออกเสียงคำว่า liitium liitium
 • การออกเสียงคำว่า tsink tsink
 • การออกเสียงคำว่า arseen arseen
 • การออกเสียงคำว่า terbium terbium
 • การออกเสียงคำว่า fosfor fosfor
 • การออกเสียงคำว่า mangaan mangaan
 • การออกเสียงคำว่า vanaadium vanaadium
 • การออกเสียงคำว่า üterbium üterbium
 • การออกเสียงคำว่า kuiv kuiv
 • การออกเสียงคำว่า tseesium tseesium
 • การออกเสียงคำว่า sink sink
 • การออกเสียงคำว่า ütrium ütrium
 • การออกเสียงคำว่า hafnium hafnium
 • การออกเสียงคำว่า seleen seleen
 • การออกเสียงคำว่า silver silver
 • การออกเสียงคำว่า fluor fluor
 • การออกเสียงคำว่า rubiidium rubiidium
 • การออกเสียงคำว่า gadoliinium gadoliinium
 • การออกเสียงคำว่า tsirkoonium tsirkoonium
 • การออกเสียงคำว่า promeetium promeetium
 • การออกเสียงคำว่า naatrium naatrium
 • การออกเสียงคำว่า iriidium iriidium
 • การออกเสียงคำว่า nobeelium nobeelium
 • การออกเสียงคำว่า kaalium kaalium
 • การออกเสียงคำว่า rutherfordium rutherfordium
 • การออกเสียงคำว่า Tina Tina
 • การออกเสียงคำว่า tuli tuli
 • การออกเสียงคำว่า vask vask
 • การออกเสียงคำว่า baarium baarium
 • การออกเสียงคำว่า nioobium nioobium
 • การออกเสียงคำว่า osmium osmium
 • การออกเสียงคำว่า neoon neoon
 • การออกเสียงคำว่า mendeleevium mendeleevium
 • การออกเสียงคำว่า volfram volfram
 • การออกเสียงคำว่า poloonium poloonium
 • การออกเสียงคำว่า alumiinium alumiinium
 • การออกเสียงคำว่า magneesium magneesium
 • การออกเสียงคำว่า tuulium tuulium
 • การออกเสียงคำว่า holmium holmium
 • การออกเสียงคำว่า nikkel nikkel
 • การออกเสียงคำว่า protaktiinium protaktiinium
 • การออกเสียงคำว่า indium indium
 • การออกเสียงคำว่า berüllium berüllium
 • การออกเสียงคำว่า oru oru
 • การออกเสียงคำว่า antimon antimon
 • การออกเสียงคำว่า vismut vismut
 • การออกเสียงคำว่า tantaal tantaal
 • การออกเสียงคำว่า bohrium bohrium
 • การออกเสียงคำว่า gallium gallium
 • การออกเสียงคำว่า ksenoon ksenoon
 • การออกเสียงคำว่า krüptoon krüptoon
 • การออกเสียงคำว่า düsproosium düsproosium
 • การออกเสียงคำว่า berkeelium berkeelium
 • การออกเสียงคำว่า pallaadium pallaadium
 • การออกเสียงคำว่า strontsium strontsium
 • การออกเสียงคำว่า skandium skandium
 • การออกเสียงคำว่า raam raam
 • การออกเสียงคำว่า molübdeen molübdeen
 • การออกเสียงคำว่า röntgeenium röntgeenium
 • การออกเสียงคำว่า astaat astaat
 • การออกเสียงคำว่า tehneetsium tehneetsium
 • การออกเสียงคำว่า vesinik vesinik
 • การออกเสียงคำว่า aur aur
 • การออกเสียงคำว่า uraan uraan
 • การออกเสียงคำว่า erbium erbium
 • การออกเสียงคำว่า einsteinium einsteinium
 • การออกเสียงคำว่า kalifornium kalifornium
 • การออกเสียงคำว่า ameriitsium ameriitsium
 • การออกเสียงคำว่า titaan titaan
 • การออกเสียงคำว่า tallium tallium
 • การออกเสียงคำว่า praseodüüm praseodüüm
 • การออกเสียงคำว่า fermium fermium
 • การออกเสียงคำว่า raud raud
 • การออกเสียงคำว่า Jood Jood
 • การออกเสียงคำว่า kuurium kuurium
 • การออกเสียงคำว่า süsinik süsinik
 • การออกเสียงคำว่า telluur telluur
 • การออกเสียงคำว่า darmstadtium darmstadtium
 • การออกเสียงคำว่า boor boor
 • การออกเสียงคำว่า raadium raadium
 • การออกเสียงคำว่า kaadmium kaadmium
 • การออกเสียงคำว่า plii plii
 • การออกเสียงคำว่า aktiinium aktiinium
 • การออกเสียงคำว่า räni räni
 • การออกเสียงคำว่า lavrentsium lavrentsium
 • การออกเสียงคำว่า koobalt koobalt
 • การออกเสียงคำว่า lantaan lantaan
 • การออกเสียงคำว่า heelium heelium
 • การออกเสียงคำว่า plutoonium plutoonium