ภาษา:

ภาษาเอสโตเนีย

[et]

กลับไปยังภาษาเอสโตเนีย

หมวดหมู่: alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabet

 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : ä ä
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : B B
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : D D
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : F F
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : India India
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : M M
 • การออกเสียง : N N
 • การออกเสียง : P P
 • การออกเสียง : Q Q
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : Z Z