ภาษา:

เอสโตเนีย

[et]

กลับไปยัง เอสโตเนีย

หมวดหมู่: alphabet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabet

 • การออกเสียงคำว่า C C
 • การออกเสียงคำว่า a a
 • การออกเสียงคำว่า Z Z
 • การออกเสียงคำว่า W W
 • การออกเสียงคำว่า O O
 • การออกเสียงคำว่า B B
 • การออกเสียงคำว่า y y
 • การออกเสียงคำว่า Q Q
 • การออกเสียงคำว่า ä ä
 • การออกเสียงคำว่า R R
 • การออกเสียงคำว่า L L
 • การออกเสียงคำว่า D D
 • การออกเสียงคำว่า H H
 • การออกเสียงคำว่า M M
 • การออกเสียงคำว่า T T
 • การออกเสียงคำว่า U U
 • การออกเสียงคำว่า V V
 • การออกเสียงคำว่า J J
 • การออกเสียงคำว่า X X
 • การออกเสียงคำว่า F F
 • การออกเสียงคำว่า e e
 • การออกเสียงคำว่า K K
 • การออกเสียงคำว่า G G
 • การออกเสียงคำว่า N N
 • การออกเสียงคำว่า P P