ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า expectativa expectativa
 • การออกเสียงคำว่า aoristo aoristo
 • การออกเสียงคำว่า sesteo sesteo
 • การออกเสียงคำว่า connubio connubio
 • การออกเสียงคำว่า cardiaco cardiaco
 • การออกเสียงคำว่า lingüística lingüística
 • การออกเสียงคำว่า fotómetro fotómetro
 • การออกเสียงคำว่า ácido láctico ácido láctico
 • การออกเสียงคำว่า estudiante estudiante
 • การออกเสียงคำว่า Ibérica Ibérica
 • การออกเสียงคำว่า impaciencia impaciencia
 • การออกเสียงคำว่า hervor hervor
 • การออกเสียงคำว่า poste poste
 • การออกเสียงคำว่า solsticio solsticio
 • การออกเสียงคำว่า pulverización pulverización
 • การออกเสียงคำว่า vírgula vírgula
 • การออกเสียงคำว่า cláusula cláusula
 • การออกเสียงคำว่า bacanal bacanal
 • การออกเสียงคำว่า intelecto intelecto
 • การออกเสียงคำว่า cooperativa cooperativa
 • การออกเสียงคำว่า panorama panorama
 • การออกเสียงคำว่า hilo hilo
 • การออกเสียงคำว่า balneario balneario
 • การออกเสียงคำว่า almendras almendras
 • การออกเสียงคำว่า carrete carrete
 • การออกเสียงคำว่า rabadilla rabadilla
 • การออกเสียงคำว่า entusiasta entusiasta
 • การออกเสียงคำว่า desestabilizar desestabilizar
 • การออกเสียงคำว่า condenado condenado
 • การออกเสียงคำว่า decentemente decentemente