ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า gasa gasa
 • การออกเสียงคำว่า latencia latencia
 • การออกเสียงคำว่า cohorte cohorte
 • การออกเสียงคำว่า remozada remozada
 • การออกเสียงคำว่า gentualla gentualla
 • การออกเสียงคำว่า gentuza gentuza
 • การออกเสียงคำว่า troje troje
 • การออกเสียงคำว่า creces creces
 • การออกเสียงคำว่า resma resma
 • การออกเสียงคำว่า gastroenteróloga gastroenteróloga
 • การออกเสียงคำว่า ecuatoguineana ecuatoguineana
 • การออกเสียงคำว่า jerosolimitana jerosolimitana
 • การออกเสียงคำว่า margariteña margariteña
 • การออกเสียงคำว่า dominiquesa dominiquesa
 • การออกเสียงคำว่า jamaiquina jamaiquina
 • การออกเสียงคำว่า curazoleña curazoleña
 • การออกเสียงคำว่า eraria eraria
 • การออกเสียงคำว่า garlopa garlopa
 • การออกเสียงคำว่า esotérica esotérica
 • การออกเสียงคำว่า Gladiola Gladiola
 • การออกเสียงคำว่า dioptría dioptría
 • การออกเสียงคำว่า tarjeta amarilla tarjeta amarilla
 • การออกเสียงคำว่า yerbabuena yerbabuena
 • การออกเสียงคำว่า laparoscopía laparoscopía
 • การออกเสียงคำว่า superstición superstición
 • การออกเสียงคำว่า brujería brujería
 • การออกเสียงคำว่า caña de azúcar caña de azúcar
 • การออกเสียงคำว่า algarabía algarabía
 • การออกเสียงคำว่า dilución dilución
 • การออกเสียงคำว่า talacha talacha