ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : parafarmacia parafarmacia
 • การออกเสียง : fomento fomento
 • การออกเสียง : pandemonio pandemonio
 • การออกเสียง : comando comando
 • การออกเสียง : acido acido
 • การออกเสียง : anacronismo anacronismo
 • การออกเสียง : lista lista
 • การออกเสียง : remata remata
 • การออกเสียง : parentela parentela
 • การออกเสียง : completo completo
 • การออกเสียง : anafrodisia anafrodisia
 • การออกเสียง : paragoge paragoge
 • การออกเสียง : mirtillo mirtillo
 • การออกเสียง : metionina metionina
 • การออกเสียง : anestesia anestesia
 • การออกเสียง : posta posta
 • การออกเสียง : asilo asilo
 • การออกเสียง : asceta asceta
 • การออกเสียง : tanaceto tanaceto
 • การออกเสียง : turba turba
 • การออกเสียง : analgesia analgesia
 • การออกเสียง : metacentro metacentro
 • การออกเสียง : psicoanalista psicoanalista
 • การออกเสียง : negrito negrito
 • การออกเสียง : carbonato carbonato
 • การออกเสียง : cifra cifra
 • การออกเสียง : encomio encomio
 • การออกเสียง : Anticristo Anticristo
 • การออกเสียง : gestante gestante
 • การออกเสียง : copista copista
 • การออกเสียง : predica predica
 • การออกเสียง : patriarca patriarca
 • การออกเสียง : telefonista telefonista
 • การออกเสียง : antimateria antimateria
 • การออกเสียง : compendio compendio
 • การออกเสียง : disartria disartria
 • การออกเสียง : caco caco
 • การออกเสียง : interno interno
 • การออกเสียง : asteroide asteroide
 • การออกเสียง : acromio acromio
 • การออกเสียง : candela candela
 • การออกเสียง : cautela cautela
 • การออกเสียง : sinonimia sinonimia
 • การออกเสียง : ignorante ignorante
 • การออกเสียง : virtuosismo virtuosismo
 • การออกเสียง : intermediario intermediario
 • การออกเสียง : sordina sordina
 • การออกเสียง : fototerapia fototerapia
 • การออกเสียง : neuralgia neuralgia
 • การออกเสียง : ornamento ornamento
 • การออกเสียง : goloso goloso
 • การออกเสียง : miniserie miniserie
 • การออกเสียง : aumento aumento
 • การออกเสียง : modifica modifica
 • การออกเสียง : divina divina
 • การออกเสียง : dispensario dispensario
 • การออกเสียง : tramontana tramontana
 • การออกเสียง : trina trina
 • การออกเสียง : aureola aureola
 • การออกเสียง : itinerario itinerario
 • การออกเสียง : mesoterapia mesoterapia
 • การออกเสียง : modista modista
 • การออกเสียง : psicologismo psicologismo
 • การออกเสียง : luce luce
 • การออกเสียง : floricultura floricultura
 • การออกเสียง : taumaturgia taumaturgia
 • การออกเสียง : antagonismo antagonismo
 • การออกเสียง : neutralista neutralista
 • การออกเสียง : grana grana
 • การออกเสียง : surrealista surrealista
 • การออกเสียง : divisa divisa
 • การออกเสียง : catilinaria catilinaria
 • การออกเสียง : corvo corvo
 • การออกเสียง : napalm napalm
 • การออกเสียง : metacarpo metacarpo
 • การออกเสียง : solecismo solecismo
 • การออกเสียง : neofascismo neofascismo
 • การออกเสียง : contesto contesto
 • การออกเสียง : fasto fasto
 • การออกเสียง : melanoma melanoma
 • การออกเสียง : contrario contrario
 • การออกเสียง : neoliberalismo neoliberalismo
 • การออกเสียง : nanismo nanismo
 • การออกเสียง : neologismo neologismo
 • การออกเสียง : litigio litigio
 • การออกเสียง : epidemia epidemia
 • การออกเสียง : neoplasia neoplasia
 • การออกเสียง : garbo garbo
 • การออกเสียง : consorte consorte
 • การออกเสียง : filo filo
 • การออกเสียง : alveolo alveolo
 • การออกเสียง : dedica dedica
 • การออกเสียง : diluvio diluvio
 • การออกเสียง : nono nono
 • การออกเสียง : cesaropapismo cesaropapismo
 • การออกเสียง : pianista pianista
 • การออกเสียง : diverso diverso
 • การออกเสียง : microcefalia microcefalia
 • การออกเสียง : anfiteatro anfiteatro
 • การออกเสียง : naufragio naufragio