ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : cambio cambio
 • การออกเสียง : sandinista sandinista
 • การออกเสียง : sole sole
 • การออกเสียง : miosina miosina
 • การออกเสียง : comparsa comparsa
 • การออกเสียง : mitocondrio mitocondrio
 • การออกเสียง : ambulante ambulante
 • การออกเสียง : decremento decremento
 • การออกเสียง : taurina taurina
 • การออกเสียง : rito rito
 • การออกเสียง : protesto protesto
 • การออกเสียง : guisa guisa
 • การออกเสียง : punta punta
 • การออกเสียง : perito perito
 • การออกเสียง : pampino pampino
 • การออกเสียง : conformismo conformismo
 • การออกเสียง : arabesco arabesco
 • การออกเสียง : narcisismo narcisismo
 • การออกเสียง : cornamusa cornamusa
 • การออกเสียง : minibar minibar
 • การออกเสียง : volva volva
 • การออกเสียง : mercantilista mercantilista
 • การออกเสียง : destinatario destinatario
 • การออกเสียง : narcotina narcotina
 • การออกเสียง : concubinato concubinato
 • การออกเสียง : micropsia micropsia
 • การออกเสียง : cesto cesto
 • การออกเสียง : lapsus lapsus
 • การออกเสียง : microfibra microfibra
 • การออกเสียง : planetario planetario
 • การออกเสียง : tecnicismo tecnicismo
 • การออกเสียง : amerindio amerindio
 • การออกเสียง : misoginia misoginia
 • การออกเสียง : intruso intruso
 • การออกเสียง : narrativa narrativa
 • การออกเสียง : ampolla ampolla
 • การออกเสียง : normativa normativa
 • การออกเสียง : paguro paguro
 • การออกเสียง : veto veto
 • การออกเสียง : epifonema epifonema
 • การออกเสียง : fitoplancton fitoplancton
 • การออกเสียง : lince lince
 • การออกเสียง : arma arma
 • การออกเสียง : ponente ponente
 • การออกเสียง : complemento complemento
 • การออกเสียง : neutrino neutrino
 • การออกเสียง : relativismo relativismo
 • การออกเสียง : anonimato anonimato
 • การออกเสียง : soliloquio soliloquio
 • การออกเสียง : peculio peculio
 • การออกเสียง : tribuna tribuna
 • การออกเสียง : amuleto amuleto
 • การออกเสียง : seminario seminario
 • การออกเสียง : ansa ansa
 • การออกเสียง : perineo perineo
 • การออกเสียง : tutela tutela
 • การออกเสียง : miniatura miniatura
 • การออกเสียง : giro giro
 • การออกเสียง : neocolonialista neocolonialista
 • การออกเสียง : discromatopsia discromatopsia
 • การออกเสียง : minimalista minimalista
 • การออกเสียง : neonato neonato
 • การออกเสียง : florido florido
 • การออกเสียง : tartana tartana
 • การออกเสียง : sorpresa sorpresa
 • การออกเสียง : parco parco
 • การออกเสียง : naturalismo naturalismo
 • การออกเสียง : nicotina nicotina
 • การออกเสียง : organismo organismo
 • การออกเสียง : plagio plagio
 • การออกเสียง : gesta gesta
 • การออกเสียง : agio agio
 • การออกเสียง : dirigente dirigente
 • การออกเสียง : dispendio dispendio
 • การออกเสียง : infamia infamia
 • การออกเสียง : papera papera
 • การออกเสียง : tormento tormento
 • การออกเสียง : contumelia contumelia
 • การออกเสียง : pus pus
 • การออกเสียง : antartico antartico
 • การออกเสียง : pragmatismo pragmatismo
 • การออกเสียง : antifonario antifonario
 • การออกเสียง : mitra mitra
 • การออกเสียง : simbolismo simbolismo
 • การออกเสียง : tentativo tentativo
 • การออกเสียง : melamina melamina
 • การออกเสียง : locatario locatario
 • การออกเสียง : alea alea
 • การออกเสียง : tasca tasca
 • การออกเสียง : moroso moroso
 • การออกเสียง : Fronda Fronda
 • การออกเสียง : puerperio puerperio
 • การออกเสียง : filamento filamento
 • การออกเสียง : compito compito
 • การออกเสียง : planetoide planetoide
 • การออกเสียง : periferia periferia
 • การออกเสียง : intro intro
 • การออกเสียง : neutropenia neutropenia
 • การออกเสียง : solitario solitario
 • การออกเสียง : preventorio preventorio