ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : cervezas cervezas
 • การออกเสียง : premio premio
 • การออกเสียง : tapa tapa
 • การออกเสียง : bellavista bellavista
 • การออกเสียง : anticipo anticipo
 • การออกเสียง : foro foro
 • การออกเสียง : braga braga
 • การออกเสียง : disputa disputa
 • การออกเสียง : impostura impostura
 • การออกเสียง : componente componente
 • การออกเสียง : seno seno
 • การออกเสียง : ventura ventura
 • การออกเสียง : tugurio tugurio
 • การออกเสียง : delirio delirio
 • การออกเสียง : estero estero
 • การออกเสียง : etnia etnia
 • การออกเสียง : nudismo nudismo
 • การออกเสียง : soda soda
 • การออกเสียง : convento convento
 • การออกเสียง : robusto robusto
 • การออกเสียง : tinta tinta
 • การออกเสียง : perfidia perfidia
 • การออกเสียง : coro coro
 • การออกเสียง : solito solito
 • การออกเสียง : caos caos
 • การออกเสียง : garza garza
 • การออกเสียง : distintivo distintivo
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna
 • การออกเสียง : Golfo Golfo
 • การออกเสียง : talento talento
 • การออกเสียง : tipo tipo
 • การออกเสียง : frescura frescura
 • การออกเสียง : burla burla
 • การออกเสียง : cliente cliente
 • การออกเสียง : oliva oliva
 • การออกเสียง : elenco elenco
 • การออกเสียง : grado grado
 • การออกเสียง : dieta dieta
 • การออกเสียง : principiante principiante
 • การออกเสียง : proverbio proverbio
 • การออกเสียง : antimonio antimonio
 • การออกเสียง : binario binario
 • การออกเสียง : breva breva
 • การออกเสียง : persiana persiana
 • การออกเสียง : centella centella
 • การออกเสียง : rastro rastro
 • การออกเสียง : asta asta
 • การออกเสียง : Pepe Pepe
 • การออกเสียง : cateto cateto
 • การออกเสียง : ambiente ambiente
 • การออกเสียง : colonialismo colonialismo
 • การออกเสียง : superfluo superfluo
 • การออกเสียง : araucaria araucaria
 • การออกเสียง : breviario breviario
 • การออกเสียง : birra birra
 • การออกเสียง : pipa pipa
 • การออกเสียง : comandante comandante
 • การออกเสียง : intestino intestino
 • การออกเสียง : egocentrismo egocentrismo
 • การออกเสียง : Fango Fango
 • การออกเสียง : Mirra Mirra
 • การออกเสียง : coso coso
 • การออกเสียง : genocidio genocidio
 • การออกเสียง : mofeta mofeta
 • การออกเสียง : musical musical
 • การออกเสียง : nave nave
 • การออกเสียง : dorso dorso
 • การออกเสียง : naturalista naturalista
 • การออกเสียง : presente presente
 • การออกเสียง : pisiforme pisiforme
 • การออกเสียง : tumulto tumulto
 • การออกเสียง : impulso impulso
 • การออกเสียง : catarro catarro
 • การออกเสียง : selva selva
 • การออกเสียง : apertura apertura
 • การออกเสียง : altura altura
 • การออกเสียง : documento documento
 • การออกเสียง : anfibio anfibio
 • การออกเสียง : influenza influenza
 • การออกเสียง : bravata bravata
 • การออกเสียง : tangente tangente
 • การออกเสียง : Nazismo Nazismo
 • การออกเสียง : androide androide
 • การออกเสียง : coito coito
 • การออกเสียง : oculista oculista
 • การออกเสียง : diatriba diatriba
 • การออกเสียง : reliquia reliquia
 • การออกเสียง : occidente occidente
 • การออกเสียง : metamorfismo metamorfismo
 • การออกเสียง : diploma diploma
 • การออกเสียง : fermento fermento
 • การออกเสียง : oriente oriente
 • การออกเสียง : Collera Collera
 • การออกเสียง : inventario inventario
 • การออกเสียง : fastidio fastidio
 • การออกเสียง : corrida corrida
 • การออกเสียง : microorganismo microorganismo
 • การออกเสียง : cemento cemento
 • การออกเสียง : microclima microclima
 • การออกเสียง : precedente precedente