ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : centro centro
 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : terreno terreno
 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : foto foto
 • การออกเสียง : parsimonia parsimonia
 • การออกเสียง : evento evento
 • การออกเสียง : cultura cultura
 • การออกเสียง : guardia guardia
 • การออกเสียง : auge auge
 • การออกเสียง : platea platea
 • การออกเสียง : antropofagia antropofagia
 • การออกเสียง : crema crema
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : ostracismo ostracismo
 • การออกเสียง : podio podio
 • การออกเสียง : sede sede
 • การออกเสียง : aperitivo aperitivo
 • การออกเสียง : mermelada mermelada
 • การออกเสียง : consultorio consultorio
 • การออกเสียง : registro registro
 • การออกเสียง : molino molino
 • การออกเสียง : gamba gamba
 • การออกเสียง : tiara tiara
 • การออกเสียง : liso liso
 • การออกเสียง : talco talco
 • การออกเสียง : resto resto
 • การออกเสียง : purga purga
 • การออกเสียง : prestigio prestigio
 • การออกเสียง : pistola pistola
 • การออกเสียง : dio dio
 • การออกเสียง : droga droga
 • การออกเสียง : disco disco
 • การออกเสียง : intento intento
 • การออกเสียง : agenda agenda
 • การออกเสียง : grave grave
 • การออกเสียง : incendio incendio
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : episodio episodio
 • การออกเสียง : presa presa
 • การออกเสียง : ritmo ritmo
 • การออกเสียง : palo palo
 • การออกเสียง : generoso generoso
 • การออกเสียง : diario diario
 • การออกเสียง : amnesia amnesia
 • การออกเสียง : Velo Velo
 • การออกเสียง : recinto recinto
 • การออกเสียง : lata lata
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : ciclo ciclo
 • การออกเสียง : fritura fritura
 • การออกเสียง : afasia afasia
 • การออกเสียง : palco palco
 • การออกเสียง : indigente indigente
 • การออกเสียง : antifascismo antifascismo
 • การออกเสียง : denuncia denuncia
 • การออกเสียง : elemento elemento
 • การออกเสียง : nicol nicol
 • การออกเสียง : prebenda prebenda
 • การออกเสียง : beato beato
 • การออกเสียง : mena mena
 • การออกเสียง : audacia audacia
 • การออกเสียง : soga soga
 • การออกเสียง : Ente Ente
 • การออกเสียง : beduino beduino
 • การออกเสียง : falso falso
 • การออกเสียง : cura cura
 • การออกเสียง : castigo castigo
 • การออกเสียง : Narciso Narciso
 • การออกเสียง : fluoruro fluoruro
 • การออกเสียง : caterva caterva
 • การออกเสียง : panorama panorama
 • การออกเสียง : tono tono
 • การออกเสียง : sirena sirena
 • การออกเสียง : monte monte
 • การออกเสียง : melopea melopea
 • การออกเสียง : arbusto arbusto
 • การออกเสียง : marca marca
 • การออกเสียง : globo globo
 • การออกเสียง : protesta protesta
 • การออกเสียง : pedagogo pedagogo
 • การออกเสียง : pantano pantano
 • การออกเสียง : abate abate
 • การออกเสียง : tamarindo tamarindo
 • การออกเสียง : caldo caldo
 • การออกเสียง : parodia parodia
 • การออกเสียง : pala pala
 • การออกเสียง : incentivo incentivo
 • การออกเสียง : regia regia
 • การออกเสียง : metacrilato metacrilato
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina
 • การออกเสียง : monopolio monopolio
 • การออกเสียง : residuo residuo
 • การออกเสียง : contumacia contumacia
 • การออกเสียง : meseta meseta
 • การออกเสียง : pigmeo pigmeo
 • การออกเสียง : braga braga
 • การออกเสียง : ignominia ignominia
 • การออกเสียง : premio premio
 • การออกเสียง : seno seno