ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : auspicio auspicio
 • การออกเสียง : bradicardia bradicardia
 • การออกเสียง : viscosa viscosa
 • การออกเสียง : impresa impresa
 • การออกเสียง : infortunio infortunio
 • การออกเสียง : catalogo catalogo
 • การออกเสียง : aspa aspa
 • การออกเสียง : caroba caroba
 • การออกเสียง : parca parca
 • การออกเสียง : neotomismo neotomismo
 • การออกเสียง : acromegalia acromegalia
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : melatonina melatonina
 • การออกเสียง : idolatra idolatra
 • การออกเสียง : turbante turbante
 • การออกเสียง : vendetta vendetta
 • การออกเสียง : caduceo caduceo
 • การออกเสียง : guardiamarina guardiamarina
 • การออกเสียง : vanagloria vanagloria
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo
 • การออกเสียง : metopa metopa
 • การออกเสียง : imprevisto imprevisto
 • การออกเสียง : solista solista
 • การออกเสียง : protagonismo protagonismo
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : tintura tintura
 • การออกเสียง : distrofia distrofia
 • การออกเสียง : madrasa madrasa
 • การออกเสียง : invito invito
 • การออกเสียง : metaplasmo metaplasmo
 • การออกเสียง : capitalista capitalista
 • การออกเสียง : medioevo medioevo
 • การออกเสียง : neofobia neofobia
 • การออกเสียง : competente competente
 • การออกเสียง : albero albero
 • การออกเสียง : neozoico neozoico
 • การออกเสียง : sud sud
 • การออกเสียง : neurastenia neurastenia
 • การออกเสียง : repertorio repertorio
 • การออกเสียง : boato boato
 • การออกเสียง : moralismo moralismo
 • การออกเสียง : formulario formulario
 • การออกเสียง : salma salma
 • การออกเสียง : microlitro microlitro
 • การออกเสียง : carnera carnera
 • การออกเสียง : neutralismo neutralismo
 • การออกเสียง : ortofonista ortofonista
 • การออกเสียง : misticismo misticismo
 • การออกเสียง : antropomorfismo antropomorfismo
 • การออกเสียง : aeronauta aeronauta
 • การออกเสียง : integrista integrista
 • การออกเสียง : nimbo nimbo
 • การออกเสียง : tana tana
 • การออกเสียง : posa posa
 • การออกเสียง : grumo grumo
 • การออกเสียง : utopista utopista
 • การออกเสียง : dispepsia dispepsia
 • การออกเสียง : fiduciario fiduciario
 • การออกเสียง : gregario gregario
 • การออกเสียง : magra magra
 • การออกเสียง : verso verso
 • การออกเสียง : forca forca
 • การออกเสียง : anfora anfora
 • การออกเสียง : pace pace
 • การออกเสียง : Neo Neo
 • การออกเสียง : brama brama
 • การออกเสียง : perdono perdono
 • การออกเสียง : Porto Porto
 • การออกเสียง : equiseto equiseto
 • การออกเสียง : bazuca bazuca
 • การออกเสียง : autista autista
 • การออกเสียง : feeling feeling
 • การออกเสียง : ponte ponte
 • การออกเสียง : estimo estimo
 • การออกเสียง : letargo letargo
 • การออกเสียง : monodia monodia
 • การออกเสียง : cetina cetina
 • การออกเสียง : pianoforte pianoforte
 • การออกเสียง : estuario estuario
 • การออกเสียง : paraboloide paraboloide
 • การออกเสียง : sigla sigla
 • การออกเสียง : sosia sosia
 • การออกเสียง : termine termine
 • การออกเสียง : detrimento detrimento
 • การออกเสียง : pericardio pericardio
 • การออกเสียง : sera sera
 • การออกเสียง : organo organo
 • การออกเสียง : inopia inopia
 • การออกเสียง : colla colla
 • การออกเสียง : nodo nodo
 • การออกเสียง : dente dente
 • การออกเสียง : bradicinesia bradicinesia
 • การออกเสียง : micorriza micorriza
 • การออกเสียง : supero supero
 • การออกเสียง : creme creme
 • การออกเสียง : binomio binomio
 • การออกเสียง : mezzo mezzo
 • การออกเสียง : paragrafo paragrafo
 • การออกเสียง : arra arra
 • การออกเสียง : albergo albergo