ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียงคำว่า carne carne
 • การออกเสียงคำว่า fibra fibra
 • การออกเสียงคำว่า cintura cintura
 • การออกเสียงคำว่า memoria memoria
 • การออกเสียงคำว่า figura figura
 • การออกเสียงคำว่า fantasma fantasma
 • การออกเสียงคำว่า ingenuo ingenuo
 • การออกเสียงคำว่า interno interno
 • การออกเสียงคำว่า perfidia perfidia
 • การออกเสียงคำว่า suburbio suburbio
 • การออกเสียงคำว่า apologeta apologeta
 • การออกเสียงคำว่า subcultura subcultura
 • การออกเสียงคำว่า subasta subasta
 • การออกเสียงคำว่า fobia fobia
 • การออกเสียงคำว่า predominio predominio
 • การออกเสียงคำว่า divina divina
 • การออกเสียงคำว่า gallina gallina
 • การออกเสียงคำว่า beato beato
 • การออกเสียงคำว่า olla olla
 • การออกเสียงคำว่า anfibio anfibio
 • การออกเสียงคำว่า anfiteatro anfiteatro
 • การออกเสียงคำว่า anestesia anestesia
 • การออกเสียงคำว่า metionina metionina
 • การออกเสียงคำว่า metodista metodista
 • การออกเสียงคำว่า metopa metopa
 • การออกเสียงคำว่า metaplasmo metaplasmo
 • การออกเสียงคำว่า metatarso metatarso
 • การออกเสียงคำว่า anfetamina anfetamina
 • การออกเสียงคำว่า metamorfismo metamorfismo
 • การออกเสียงคำว่า metano metano
 • การออกเสียงคำว่า metabolismo metabolismo
 • การออกเสียงคำว่า metacarpo metacarpo
 • การออกเสียงคำว่า metacentro metacentro
 • การออกเสียงคำว่า metacrilato metacrilato
 • การออกเสียงคำว่า comando comando
 • การออกเสียงคำว่า asterisco asterisco
 • การออกเสียงคำว่า Collera Collera
 • การออกเสียงคำว่า libertario libertario
 • การออกเสียงคำว่า individualista individualista
 • การออกเสียงคำว่า vario vario
 • การออกเสียงคำว่า distinto distinto
 • การออกเสียงคำว่า diverso diverso
 • การออกเสียงคำว่า equivalente equivalente
 • การออกเสียงคำว่า anodino anodino
 • การออกเสียงคำว่า sedativo sedativo
 • การออกเสียงคำว่า cenobita cenobita
 • การออกเสียงคำว่า anacoreta anacoreta
 • การออกเสียงคำว่า solitario solitario
 • การออกเสียงคำว่า asceta asceta
 • การออกเสียงคำว่า eremita eremita
 • การออกเสียงคำว่า amuleto amuleto
 • การออกเสียงคำว่า anfora anfora
 • การออกเสียงคำว่า vaso vaso
 • การออกเสียงคำว่า ampolla ampolla
 • การออกเสียงคำว่า logorrea logorrea
 • การออกเสียงคำว่า recipiente recipiente
 • การออกเสียงคำว่า superficie superficie
 • การออกเสียงคำว่า amoroso amoroso
 • การออกเสียงคำว่า lenitivo lenitivo
 • การออกเสียงคำว่า fluidificante fluidificante
 • การออกเสียงคำว่า montante montante
 • การออกเสียงคำว่า molle molle
 • การออกเสียงคำว่า corte corte
 • การออกเสียงคำว่า sorpresa sorpresa
 • การออกเสียงคำว่า computista computista
 • การออกเสียงคำว่า gerente gerente
 • การออกเสียงคำว่า trina trina
 • การออกเสียงคำว่า religioso religioso
 • การออกเสียงคำว่า vanaglorioso vanaglorioso
 • การออกเสียงคำว่า bastimento bastimento
 • การออกเสียงคำว่า avanzo avanzo
 • การออกเสียงคำว่า edema edema
 • การออกเสียงคำว่า corona corona
 • การออกเสียงคำว่า cinta cinta
 • การออกเสียงคำว่า amerindio amerindio
 • การออกเสียงคำว่า cantina cantina
 • การออกเสียงคำว่า amento amento
 • การออกเสียงคำว่า lampo lampo
 • การออกเสียงคำว่า minuto minuto
 • การออกเสียงคำว่า periodo periodo
 • การออกเสียงคำว่า dispensario dispensario
 • การออกเสียงคำว่า itinerante itinerante
 • การออกเสียงคำว่า ambulante ambulante
 • การออกเสียงคำว่า laboratorio laboratorio
 • การออกเสียงคำว่า ecosistema ecosistema
 • การออกเสียงคำว่า clan clan
 • การออกเสียงคำว่า globo globo
 • การออกเสียงคำว่า contesto contesto
 • การออกเสียงคำว่า aperitivo aperitivo
 • การออกเสียงคำว่า digestivo digestivo
 • การออกเสียงคำว่า gusto gusto
 • การออกเสียงคำว่า amaranto amaranto
 • การออกเสียงคำว่า copista copista
 • การออกเสียงคำว่า amanuense amanuense
 • การออกเสียงคำว่า consorte consorte
 • การออกเสียงคำว่า cavo cavo
 • การออกเสียงคำว่า vano vano
 • การออกเสียงคำว่า apiario apiario
 • การออกเสียงคำว่า alveolo alveolo
 • การออกเสียงคำว่า egotismo egotismo