ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : abate abate
 • การออกเสียง : aborto aborto
 • การออกเสียง : abulia abulia
 • การออกเสียง : abuso abuso
 • การออกเสียง : accidente accidente
 • การออกเสียง : acido acido
 • การออกเสียง : acribia acribia
 • การออกเสียง : acrilato acrilato
 • การออกเสียง : acrimonia acrimonia
 • การออกเสียง : acrobatismo acrobatismo
 • การออกเสียง : acrofobia acrofobia
 • การออกเสียง : acromatismo acromatismo
 • การออกเสียง : acromatopsia acromatopsia
 • การออกเสียง : acromegalia acromegalia
 • การออกเสียง : acromio acromio
 • การออกเสียง : acrostolio acrostolio
 • การออกเสียง : acroterio acroterio
 • การออกเสียง : acta acta
 • การออกเสียง : Actea Actea
 • การออกเสียง : actina actina
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : adenoma adenoma
 • การออกเสียง : adepto adepto
 • การออกเสียง : adiapneustia adiapneustia
 • การออกเสียง : adolescente adolescente
 • การออกเสียง : adulterio adulterio
 • การออกเสียง : adulto adulto
 • การออกเสียง : aerolito aerolito
 • การออกเสียง : aeronauta aeronauta
 • การออกเสียง : aeroplano aeroplano
 • การออกเสียง : aerostato aerostato
 • การออกเสียง : afasia afasia
 • การออกเสียง : aforisma aforisma
 • การออกเสียง : agenda agenda
 • การออกเสียง : agente agente
 • การออกเสียง : agio agio
 • การออกเสียง : agonismo agonismo
 • การออกเสียง : agonista agonista
 • การออกเสียง : alabarda alabarda
 • การออกเสียง : albergo albergo
 • การออกเสียง : albero albero
 • การออกเสียง : albo albo
 • การออกเสียง : alcalde alcalde
 • การออกเสียง : alea alea
 • การออกเสียง : alfabeta alfabeta
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto
 • การออกเสียง : alienista alienista
 • การออกเสียง : alimento alimento
 • การออกเสียง : alpino alpino
 • การออกเสียง : alternativa alternativa
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : altoparlante altoparlante
 • การออกเสียง : altruismo altruismo
 • การออกเสียง : altura altura
 • การออกเสียง : alveolo alveolo
 • การออกเสียง : alzo alzo
 • การออกเสียง : amalgama amalgama
 • การออกเสียง : amante amante
 • การออกเสียง : amanuense amanuense
 • การออกเสียง : amaranto amaranto
 • การออกเสียง : amaro amaro
 • การออกเสียง : ambiente ambiente
 • การออกเสียง : ambrosía ambrosía
 • การออกเสียง : ambulante ambulante
 • การออกเสียง : ambulatorio ambulatorio
 • การออกเสียง : amento amento
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : amerindio amerindio
 • การออกเสียง : amico amico
 • การออกเสียง : amnesia amnesia
 • การออกเสียง : amnistia amnistia
 • การออกเสียง : amoroso amoroso
 • การออกเสียง : ampolla ampolla
 • การออกเสียง : amuleto amuleto
 • การออกเสียง : anabolismo anabolismo
 • การออกเสียง : anacoluto anacoluto
 • การออกเสียง : anaconda anaconda
 • การออกเสียง : anacoreta anacoreta
 • การออกเสียง : anacoretismo anacoretismo
 • การออกเสียง : anacronismo anacronismo
 • การออกเสียง : anafrodisia anafrodisia
 • การออกเสียง : analfabeta analfabeta
 • การออกเสียง : analfabetismo analfabetismo
 • การออกเสียง : analgesia analgesia
 • การออกเสียง : analista analista
 • การออกเสียง : anapesto anapesto
 • การออกเสียง : anaplasia anaplasia
 • การออกเสียง : anarco-comunista anarco-comunista
 • การออกเสียง : anarcoide anarcoide
 • การออกเสียง : anasarca anasarca
 • การออกเสียง : anatomista anatomista
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : andante andante
 • การออกเสียง : androide androide
 • การออกเสียง : anestesia anestesia
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina