ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : cero cero
 • การออกเสียง : carro carro
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : gente gente
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : madre madre
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : maestro maestro
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : moda moda
 • การออกเสียง : gallina gallina
 • การออกเสียง : edificio edificio
 • การออกเสียง : para para
 • การออกเสียง : terremoto terremoto
 • การออกเสียง : camisa camisa
 • การออกเสียง : carta carta
 • การออกเสียง : negro negro
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : cerebro cerebro
 • การออกเสียง : memoria memoria
 • การออกเสียง : psicologia psicologia
 • การออกเสียง : laboratorio laboratorio
 • การออกเสียง : fantasma fantasma
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : regalo regalo
 • การออกเสียง : fresco fresco
 • การออกเสียง : flamenco flamenco
 • การออกเสียง : primavera primavera
 • การออกเสียง : pene pene
 • การออกเสียง : falda falda
 • การออกเสียง : calendario calendario
 • การออกเสียง : principio principio
 • การออกเสียง : alto alto
 • การออกเสียง : casino casino
 • การออกเสียง : gerente gerente
 • การออกเสียง : vivo vivo
 • การออกเสียง : tregua tregua
 • การออกเสียง : gusto gusto
 • การออกเสียง : equilibrio equilibrio
 • การออกเสียง : sordo sordo
 • การออกเสียง : banco banco
 • การออกเสียง : religioso religioso
 • การออกเสียง : filtro filtro
 • การออกเสียง : atleta atleta
 • การออกเสียง : largo largo
 • การออกเสียง : vida vida
 • การออกเสียง : cerro cerro
 • การออกเสียง : pronto pronto
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : razón razón
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre
 • การออกเสียง : entusiasmo entusiasmo
 • การออกเสียง : medicina medicina
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : comprensivo comprensivo
 • การออกเสียง : ingenuo ingenuo
 • การออกเสียง : Arte Arte
 • การออกเสียง : fondo fondo
 • การออกเสียง : intercambio intercambio
 • การออกเสียง : clima clima
 • การออกเสียง : corto corto
 • การออกเสียง : tronco tronco
 • การออกเสียง : causa causa
 • การออกเสียง : finta finta
 • การออกเสียง : punto punto
 • การออกเสียง : verdura verdura
 • การออกเสียง : cerca cerca
 • การออกเสียง : tallo tallo
 • การออกเสียง : profeta profeta
 • การออกเสียง : tormenta tormenta
 • การออกเสียง : valle valle
 • การออกเสียง : museo museo
 • การออกเสียง : Salmón Salmón
 • การออกเสียง : adolescente adolescente
 • การออกเสียง : coma coma
 • การออกเสียง : sangría sangría
 • การออกเสียง : angustia angustia
 • การออกเสียง : padrino padrino
 • การออกเสียง : eutanasia eutanasia
 • การออกเสียง : matrimonio matrimonio
 • การออกเสียง : superficie superficie
 • การออกเสียง : artista artista
 • การออกเสียง : industria industria
 • การออกเสียง : cinta cinta
 • การออกเสียง : culo culo
 • การออกเสียง : corona corona
 • การออกเสียง : peso peso
 • การออกเสียง : paco paco
 • การออกเสียง : parte parte
 • การออกเสียง : americano americano
 • การออกเสียง : raro raro
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : nativo nativo
 • การออกเสียง : alfabeto alfabeto
 • การออกเสียง : barca barca
 • การออกเสียง : laguna laguna
 • การออกเสียง : torre torre
 • การออกเสียง : vello vello
 • การออกเสียง : demonio demonio