ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า para para
 • การออกเสียงคำว่า nono nono
 • การออกเสียงคำว่า gas gas
 • การออกเสียงคำว่า selva selva
 • การออกเสียงคำว่า libro libro
 • การออกเสียงคำว่า sud sud
 • การออกเสียงคำว่า sole sole
 • การออกเสียงคำว่า calce calce
 • การออกเสียงคำว่า grande grande
 • การออกเสียงคำว่า Orco Orco
 • การออกเสียงคำว่า vagabondo vagabondo
 • การออกเสียงคำว่า grave grave
 • การออกเสียงคำว่า disciplina disciplina
 • การออกเสียงคำว่า arena arena
 • การออกเสียงคำว่า misericordia misericordia
 • การออกเสียงคำว่า persona persona
 • การออกเสียงคำว่า torre torre
 • การออกเสียงคำว่า porta porta
 • การออกเสียงคำว่า adagio adagio
 • การออกเสียงคำว่า andante andante
 • การออกเสียงคำว่า frase frase
 • การออกเสียงคำว่า tallo tallo
 • การออกเสียงคำว่า Velo Velo
 • การออกเสียงคำว่า sirena sirena
 • การออกเสียงคำว่า melanina melanina
 • การออกเสียงคำว่า concordia concordia
 • การออกเสียงคำว่า principio principio
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า Telenovela Telenovela
 • การออกเสียงคำว่า magnate magnate