ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า descansada descansada
 • การออกเสียงคำว่า verbigeracion verbigeracion
 • การออกเสียงคำว่า sauna finlandesa sauna finlandesa
 • การออกเสียงคำว่า contagiados contagiados
 • การออกเสียงคำว่า otorrinolaringológicamente otorrinolaringológicamente
 • การออกเสียงคำว่า babesiosis babesiosis
 • การออกเสียงคำว่า sala de urgencias sala de urgencias
 • การออกเสียงคำว่า ¡Que te mejores! ¡Que te mejores!
 • การออกเสียงคำว่า esputar esputar
 • การออกเสียงคำว่า descongestivo nasal descongestivo nasal
 • การออกเสียงคำว่า despejar la congestión despejar la congestión
 • การออกเสียงคำว่า politraumatismo politraumatismo
 • การออกเสียงคำว่า parestesia parestesia
 • การออกเสียงคำว่า pampiniforme pampiniforme
 • การออกเสียงคำว่า etiológico etiológico
 • การออกเสียงคำว่า invidente invidente
 • การออกเสียงคำว่า papanicolau papanicolau
 • การออกเสียงคำว่า sanatorio sanatorio
 • การออกเสียงคำว่า cirrosis cirrosis
 • การออกเสียงคำว่า hipoglucemia hipoglucemia
 • การออกเสียงคำว่า cardiaco cardiaco
 • การออกเสียงคำว่า muñeca muñeca
 • การออกเสียงคำว่า subrayar subrayar
 • การออกเสียงคำว่า neumonía neumonía
 • การออกเสียงคำว่า zinc zinc
 • การออกเสียงคำว่า extrapolación extrapolación
 • การออกเสียงคำว่า esteroideo esteroideo
 • การออกเสียงคำว่า puntualizar puntualizar
 • การออกเสียงคำว่า oxicodona oxicodona
 • การออกเสียงคำว่า fentanilo fentanilo