ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า mina mina
 • การออกเสียงคำว่า bote bote
 • การออกเสียงคำว่า judo judo
 • การออกเสียงคำว่า terracota terracota
 • การออกเสียงคำว่า wonder wonder
 • การออกเสียงคำว่า go go
 • การออกเสียงคำว่า Amor Amor
 • การออกเสียงคำว่า realista realista
 • การออกเสียงคำว่า fin fin
 • การออกเสียงคำว่า bum bum
 • การออกเสียงคำว่า trust trust
 • การออกเสียงคำว่า barbar barbar
 • การออกเสียงคำว่า Nassau Nassau
 • การออกเสียงคำว่า sole sole
 • การออกเสียงคำว่า sea sea
 • การออกเสียงคำว่า vale vale
 • การออกเสียงคำว่า tea tea
 • การออกเสียงคำว่า star star
 • การออกเสียงคำว่า patriota patriota
 • การออกเสียงคำว่า profesor profesor
 • การออกเสียงคำว่า dedo dedo
 • การออกเสียงคำว่า gluten gluten
 • การออกเสียงคำว่า retentiva retentiva
 • การออกเสียงคำว่า feta feta
 • การออกเสียงคำว่า barrer barrer
 • การออกเสียงคำว่า Hidalgo Hidalgo
 • การออกเสียงคำว่า tarde tarde
 • การออกเสียงคำว่า osa osa
 • การออกเสียงคำว่า gabi gabi
 • การออกเสียงคำว่า fanta fanta