ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า Roberto Roberto
 • การออกเสียงคำว่า Cristina Cristina
 • การออกเสียงคำว่า Cecilia Cecilia
 • การออกเสียงคำว่า Fernando Fernando
 • การออกเสียงคำว่า quinto quinto
 • การออกเสียงคำว่า Diego Diego
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า Rodrigo Rodrigo
 • การออกเสียงคำว่า Camilla Camilla
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า Lorenzo Lorenzo
 • การออกเสียงคำว่า Marisa Marisa
 • การออกเสียงคำว่า Lidia Lidia
 • การออกเสียงคำว่า Eleuterio Eleuterio
 • การออกเสียงคำว่า Mauro Mauro
 • การออกเสียงคำว่า Eugenio Eugenio
 • การออกเสียงคำว่า Eduardo Eduardo
 • การออกเสียงคำว่า Federico Federico
 • การออกเสียงคำว่า Augusto Augusto
 • การออกเสียงคำว่า Aldo Aldo
 • การออกเสียงคำว่า Gustavo Gustavo
 • การออกเสียงคำว่า Narciso Narciso
 • การออกเสียงคำว่า severo severo
 • การออกเสียงคำว่า Edgardo Edgardo
 • การออกเสียงคำว่า Miriam Miriam
 • การออกเสียงคำว่า Luisa Luisa
 • การออกเสียงคำว่า Claudia Claudia
 • การออกเสียงคำว่า Arturo Arturo
 • การออกเสียงคำว่า Gaetano Gaetano