ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า Rodrigo Rodrigo
 • การออกเสียงคำว่า Roberto Roberto
 • การออกเสียงคำว่า Remigio Remigio
 • การออกเสียงคำว่า quinto quinto
 • การออกเสียงคำว่า Porfirio Porfirio
 • การออกเสียงคำว่า policarpo policarpo
 • การออกเสียงคำว่า Plutarco Plutarco
 • การออกเสียงคำว่า Petronio Petronio
 • การออกเสียงคำว่า Ovidio Ovidio
 • การออกเสียงคำว่า Osvaldo Osvaldo
 • การออกเสียงคำว่า Orlando Orlando
 • การออกเสียงคำว่า Orfeo Orfeo
 • การออกเสียงคำว่า Nino Nino
 • การออกเสียงคำว่า Nazario Nazario
 • การออกเสียงคำว่า Narciso Narciso
 • การออกเสียงคำว่า meneo meneo
 • การออกเสียงคำว่า maro maro
 • การออกเสียงคำว่า Luca Luca
 • การออกเสียงคำว่า Leopoldo Leopoldo
 • การออกเสียงคำว่า Fausto Fausto
 • การออกเสียงคำว่า Luciano Luciano
 • การออกเสียงคำว่า franco franco
 • การออกเสียงคำว่า Norberto Norberto
 • การออกเสียงคำว่า Camilla Camilla
 • การออกเสียงคำว่า Eduardo Eduardo
 • การออกเสียงคำว่า Arturo Arturo
 • การออกเสียงคำว่า Matilde Matilde
 • การออกเสียงคำว่า Ladislao Ladislao
 • การออกเสียงคำว่า Augusto Augusto
 • การออกเสียงคำว่า Arnaldo Arnaldo