ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า quinceavo quinceavo
 • การออกเสียงคำว่า onceavo onceavo
 • การออกเสียงคำว่า catorceava catorceava
 • การออกเสียงคำว่า treceava treceava
 • การออกเสียงคำว่า doceava doceava
 • การออกเสียงคำว่า catorceavo catorceavo
 • การออกเสียงคำว่า treceavo treceavo
 • การออกเสียงคำว่า doceavo doceavo
 • การออกเสียงคำว่า milésima milésima
 • การออกเสียงคำว่า novena novena
 • การออกเสียงคำว่า cuarta cuarta
 • การออกเสียงคำว่า quinta quinta
 • การออกเสียงคำว่า medio medio
 • การออกเสียงคำว่า cuádruplo cuádruplo
 • การออกเสียงคำว่า décupla décupla
 • การออกเสียงคำว่า óctuplo óctuplo
 • การออกเสียงคำว่า nónuplo nónuplo
 • การออกเสียงคำว่า décuplo décuplo
 • การออกเสียงคำว่า céntupla céntupla
 • การออกเสียงคำว่า séxtupla séxtupla
 • การออกเสียงคำว่า céntuplo céntuplo
 • การออกเสียงคำว่า séxtuplo séxtuplo
 • การออกเสียงคำว่า séptupla séptupla
 • การออกเสียงคำว่า quíntupla quíntupla
 • การออกเสียงคำว่า séptuplo séptuplo
 • การออกเสียงคำว่า quíntuplo quíntuplo
 • การออกเสียงคำว่า cuádrupla cuádrupla
 • การออกเสียงคำว่า óctupla óctupla
 • การออกเสียงคำว่า nónupla nónupla
 • การออกเสียงคำว่า duplo duplo