ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: gentilicio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgentilicio

 • การออกเสียง : español español
 • การออกเสียง : estadounidense estadounidense
 • การออกเสียง : alabameño alabameño
 • การออกเสียง : francés francés
 • การออกเสียง : uruguayo uruguayo
 • การออกเสียง : Portugués Portugués
 • การออกเสียง : callosino callosino
 • การออกเสียง : cartagenero cartagenero
 • การออกเสียง : cisalpino cisalpino
 • การออกเสียง : Malaya Malaya
 • การออกเสียง : armillero armillero
 • การออกเสียง : canillero canillero
 • การออกเสียง : egabrense egabrense
 • การออกเสียง : santiagueño santiagueño
 • การออกเสียง : congoleses congoleses
 • การออกเสียง : campillero campillero
 • การออกเสียง : tibetano tibetano
 • การออกเสียง : burgalesa burgalesa
 • การออกเสียง : tailandés tailandés
 • การออกเสียง : senegalés senegalés
 • การออกเสียง : almachareño almachareño
 • การออกเสียง : calabrés calabrés
 • การออกเสียง : pustrón pustrón
 • การออกเสียง : barilochense barilochense
 • การออกเสียง : neozelandeses neozelandeses
 • การออกเสียง : antuerpiense antuerpiense
 • การออกเสียง : cipoleño cipoleño
 • การออกเสียง : Lebrijano Lebrijano
 • การออกเสียง : barbatón barbatón
 • การออกเสียง : arriateño arriateño
 • การออกเสียง : Cercedilla Cercedilla
 • การออกเสียง : cajamarquino cajamarquino
 • การออกเสียง : alcorconero alcorconero
 • การออกเสียง : algarense algarense
 • การออกเสียง : cabanista cabanista
 • การออกเสียง : arandino arandino
 • การออกเสียง : alcalaíno alcalaíno
 • การออกเสียง : castillblanqueño castillblanqueño
 • การออกเสียง : beliceño beliceño
 • การออกเสียง : Casabermeja Casabermeja
 • การออกเสียง : albacetense albacetense
 • การออกเสียง : antillano antillano
 • การออกเสียง : malagueña malagueña
 • การออกเสียง : cabanillense cabanillense
 • การออกเสียง : zipaquireño zipaquireño
 • การออกเสียง : turcochipriota turcochipriota
 • การออกเสียง : alfarnateño alfarnateño
 • การออกเสียง : arroyano arroyano
 • การออกเสียง : anchuelino anchuelino
 • การออกเสียง : arbetetense arbetetense
 • การออกเสียง : Tolteca Tolteca
 • การออกเสียง : malayo malayo
 • การออกเสียง : congoleños congoleños
 • การออกเสียง : Gordiano Gordiano
 • การออกเสียง : barranquillero barranquillero
 • การออกเสียง : baezano baezano
 • การออกเสียง : coreano coreano
 • การออกเสียง : bullero bullero
 • การออกเสียง : caldense caldense
 • การออกเสียง : mangurrino mangurrino
 • การออกเสียง : ayamontino ayamontino
 • การออกเสียง : claresano claresano
 • การออกเสียง : chadiano chadiano
 • การออกเสียง : burrianero burrianero
 • การออกเสียง : tehuana tehuana
 • การออกเสียง : zamuco zamuco
 • การออกเสียง : afgana afgana
 • การออกเสียง : bretona bretona
 • การออกเสียง : peloponesio peloponesio
 • การออกเสียง : germánica germánica
 • การออกเสียง : butanés butanés
 • การออกเสียง : bruneana bruneana
 • การออกเสียง : antofagastino antofagastino
 • การออกเสียง : cantalojeño cantalojeño
 • การออกเสียง : algaravío algaravío
 • การออกเสียง : aldehuelino aldehuelino
 • การออกเสียง : yemenita yemenita
 • การออกเสียง : andolense andolense
 • การออกเสียง : turanio turanio
 • การออกเสียง : caravaqueño caravaqueño
 • การออกเสียง : azerbaiyano azerbaiyano
 • การออกเสียง : mallorquines mallorquines
 • การออกเสียง : alcalaeño alcalaeño
 • การออกเสียง : yaqui yaqui
 • การออกเสียง : benaventano benaventano
 • การออกเสียง : alocenés alocenés
 • การออกเสียง : astorgano astorgano
 • การออกเสียง : asturiano asturiano
 • การออกเสียง : botsuanés botsuanés
 • การออกเสียง : alaminero alaminero
 • การออกเสียง : Maderuelo Maderuelo
 • การออกเสียง : caudino caudino
 • การออกเสียง : omanés omanés
 • การออกเสียง : cajamarqués cajamarqués
 • การออกเสียง : rancagüino rancagüino
 • การออกเสียง : monterizo monterizo
 • การออกเสียง : alcoleano alcoleano
 • การออกเสียง : etrusca etrusca
 • การออกเสียง : eritreo eritreo
 • การออกเสียง : almazuleño almazuleño