ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า accidentalmente accidentalmente
 • การออกเสียงคำว่า acremente acremente
 • การออกเสียงคำว่า altamente altamente
 • การออกเสียงคำว่า alternativamente alternativamente
 • การออกเสียงคำว่า anca anca
 • การออกเสียงคำว่า ansiosamente ansiosamente
 • การออกเสียงคำว่า anteriormente anteriormente
 • การออกเสียงคำว่า arbitrariamente arbitrariamente
 • การออกเสียงคำว่า astutamente astutamente
 • การออกเสียงคำว่า blandamente blandamente
 • การออกเสียงคำว่า bravamente bravamente
 • การออกเสียงคำว่า brevemente brevemente
 • การออกเสียงคำว่า brillantemente brillantemente
 • การออกเสียงคำว่า bruscamente bruscamente
 • การออกเสียงคำว่า brutalmente brutalmente
 • การออกเสียงคำว่า casualmente casualmente
 • การออกเสียงคำว่า certo certo
 • การออกเสียงคำว่า cito cito
 • การออกเสียงคำว่า clandestinamente clandestinamente
 • การออกเสียงคำว่า completamente completamente
 • การออกเสียงคำว่า concisamente concisamente
 • การออกเสียงคำว่า conformemente conformemente
 • การออกเสียงคำว่า confusamente confusamente
 • การออกเสียงคำว่า continuamente continuamente
 • การออกเสียงคำว่า contrariamente contrariamente
 • การออกเสียงคำว่า convenientemente convenientemente
 • การออกเสียงคำว่า copiosamente copiosamente
 • การออกเสียงคำว่า cordialmente cordialmente
 • การออกเสียงคำว่า culturalmente culturalmente
 • การออกเสียงคำว่า curiosamente curiosamente