ภาษา:

ภาษาสเปน

[es]

กลับไปยังภาษาสเปน

หมวดหมู่: avverbio

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงavverbio

 • การออกเสียง : abusivamente abusivamente
 • การออกเสียง : accidentalmente accidentalmente
 • การออกเสียง : acremente acremente
 • การออกเสียง : allora allora
 • การออกเสียง : altamente altamente
 • การออกเสียง : alternativamente alternativamente
 • การออกเสียง : ambiguamente ambiguamente
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : ansiosamente ansiosamente
 • การออกเสียง : anteriormente anteriormente
 • การออกเสียง : arbitrariamente arbitrariamente
 • การออกเสียง : arduamente arduamente
 • การออกเสียง : armoniosamente armoniosamente
 • การออกเสียง : astutamente astutamente
 • การออกเสียง : bastantemente bastantemente
 • การออกเสียง : blandamente blandamente
 • การออกเสียง : blasfemamente blasfemamente
 • การออกเสียง : bravamente bravamente
 • การออกเสียง : brevemente brevemente
 • การออกเสียง : brillantemente brillantemente
 • การออกเสียง : briosamente briosamente
 • การออกเสียง : bruscamente bruscamente
 • การออกเสียง : brutalmente brutalmente
 • การออกเสียง : casualmente casualmente
 • การออกเสียง : cautamente cautamente
 • การออกเสียง : certo certo
 • การออกเสียง : cito cito
 • การออกเสียง : civilmente civilmente
 • การออกเสียง : clandestinamente clandestinamente
 • การออกเสียง : comparativamente comparativamente
 • การออกเสียง : completamente completamente
 • การออกเสียง : concisamente concisamente
 • การออกเสียง : conformemente conformemente
 • การออกเสียง : confusamente confusamente
 • การออกเสียง : continuamente continuamente
 • การออกเสียง : contrariamente contrariamente
 • การออกเสียง : convenientemente convenientemente
 • การออกเสียง : copiosamente copiosamente
 • การออกเสียง : cordialmente cordialmente
 • การออกเสียง : criminalmente criminalmente
 • การออกเสียง : culturalmente culturalmente
 • การออกเสียง : curiosamente curiosamente
 • การออกเสียง : decisivamente decisivamente
 • การออกเสียง : dentro dentro
 • การออกเสียง : devotamente devotamente
 • การออกเสียง : diagonalmente diagonalmente
 • การออกเสียง : diametralmente diametralmente
 • การออกเสียง : diligentemente diligentemente
 • การออกเสียง : discretamente discretamente
 • การออกเสียง : distante distante
 • การออกเสียง : distintamente distintamente
 • การออกเสียง : diversamente diversamente
 • การออกเสียง : divinamente divinamente
 • การออกเสียง : duramente duramente
 • การออกเสียง : eminentemente eminentemente
 • การออกเสียง : equivalentemente equivalentemente
 • การออกเสียง : ergo ergo
 • การออกเสียง : familiarmente familiarmente
 • การออกเสียง : fatalmente fatalmente
 • การออกเสียง : fes fes
 • การออกเสียง : finalmente finalmente
 • การออกเสียง : formalmente formalmente
 • การออกเสียง : forte forte
 • การออกเสียง : fortuitamente fortuitamente
 • การออกเสียง : forzosamente forzosamente
 • การออกเสียง : francamente francamente
 • การออกเสียง : furiosamente furiosamente
 • การออกเสียง : furtivamente furtivamente
 • การออกเสียง : generalmente generalmente
 • การออกเสียง : generosamente generosamente
 • การออกเสียง : gentilmente gentilmente
 • การออกเสียง : genuinamente genuinamente
 • การออกเสียง : gradualmente gradualmente
 • การออกเสียง : grandemente grandemente
 • การออกเสียง : gratuitamente gratuitamente
 • การออกเสียง : gravemente gravemente
 • การออกเสียง : gustosamente gustosamente
 • การออกเสียง : imperativamente imperativamente
 • การออกเสียง : imperiosamente imperiosamente
 • การออกเสียง : impetuosamente impetuosamente
 • การออกเสียง : impropriamente impropriamente
 • การออกเสียง : impulsivamente impulsivamente
 • การออกเสียง : impunemente impunemente
 • การออกเสียง : incidentalmente incidentalmente
 • การออกเสียง : indistintamente indistintamente
 • การออกเสียง : ingenuamente ingenuamente
 • การออกเสียง : insidiosamente insidiosamente
 • การออกเสียง : insistentemente insistentemente
 • การออกเสียง : interiormente interiormente
 • การออกเสียง : interlocutoriamente interlocutoriamente
 • การออกเสียง : internamente internamente
 • การออกเสียง : interpretativamente interpretativamente
 • การออกเสียง : interrogativamente interrogativamente
 • การออกเสียง : intransitivamente intransitivamente
 • การออกเสียง : intuitivamente intuitivamente
 • การออกเสียง : inurbanamente inurbanamente
 • การออกเสียง : laboriosamente laboriosamente
 • การออกเสียง : largamente largamente
 • การออกเสียง : lateralmente lateralmente
 • การออกเสียง : lealmente lealmente