ภาษา:

สเปน

[es]

กลับไปยัง สเปน

 • การออกเสียงคำว่า gola gola
 • การออกเสียงคำว่า plica plica
 • การออกเสียงคำว่า organo organo
 • การออกเสียงคำว่า foramen foramen
 • การออกเสียงคำว่า úvula úvula
 • การออกเสียงคำว่า Palma Palma
 • การออกเสียงคำว่า meninge meninge
 • การออกเสียงคำว่า cutis cutis
 • การออกเสียงคำว่า Bursa Bursa
 • การออกเสียงคำว่า arteria arteria
 • การออกเสียงคำว่า clítoris clítoris
 • การออกเสียงคำว่า romboide romboide
 • การออกเสียงคำว่า cloaca cloaca
 • การออกเสียงคำว่า cíngulo cíngulo
 • การออกเสียงคำว่า arteriola arteriola
 • การออกเสียงคำว่า metatarso metatarso
 • การออกเสียงคำว่า atlante atlante
 • การออกเสียงคำว่า miocardio miocardio
 • การออกเสียงคำว่า sistema esquelético sistema esquelético
 • การออกเสียงคำว่า neocórtex neocórtex
 • การออกเสียงคำว่า plexo plexo
 • การออกเสียงคำว่า sistema excretor sistema excretor
 • การออกเสียงคำว่า sistema linfático sistema linfático
 • การออกเสียงคำว่า sistema locomotor sistema locomotor
 • การออกเสียงคำว่า prognatismo prognatismo
 • การออกเสียงคำว่า espinal espinal
 • การออกเสียงคำว่า sagital sagital
 • การออกเสียงคำว่า antro antro
 • การออกเสียงคำว่า epigastrio epigastrio
 • การออกเสียงคำว่า omento omento