ภาษา:

ภาษาเอสเปรันโต

[eo]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : rafano rafano
 • การออกเสียง : magnete magnete
 • การออกเสียง : trono trono
 • การออกเสียง : altruismo altruismo
 • การออกเสียง : filantropia filantropia
 • การออกเสียง : antipatia antipatia
 • การออกเสียง : lacerto lacerto
 • การออกเสียง : bordo bordo
 • การออกเสียง : tumulto tumulto
 • การออกเสียง : baleno baleno
 • การออกเสียง : melodia melodia
 • การออกเสียง : bradipo bradipo