ภาษา:

ภาษาโลก

[eo]

กลับไปยัง ภาษาโลก

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียงคำว่า momento momento
 • การออกเสียงคำว่า stelo stelo
 • การออกเสียงคำว่า astro astro
 • การออกเสียงคำว่า alveolo alveolo
 • การออกเสียงคำว่า lago lago
 • การออกเสียงคำว่า bovo bovo
 • การออกเสียงคำว่า nevo nevo
 • การออกเสียงคำว่า aerolito aerolito
 • การออกเสียงคำว่า universo universo
 • การออกเสียงคำว่า registro registro
 • การออกเสียงคำว่า tre tre
 • การออกเสียงคำว่า cetera cetera
 • การออกเสียงคำว่า Marso Marso
 • การออกเสียงคำว่า baleno baleno
 • การออกเสียงคำว่า origano origano
 • การออกเสียงคำว่า simbolo simbolo
 • การออกเสียงคำว่า tantalo tantalo
 • การออกเสียงคำว่า bastone bastone
 • การออกเสียงคำว่า simpatia simpatia
 • การออกเสียงคำว่า negativa negativa
 • การออกเสียงคำว่า parte parte
 • การออกเสียงคำว่า salita salita
 • การออกเสียงคำว่า analfabeta analfabeta
 • การออกเสียงคำว่า etnologo etnologo
 • การออกเสียงคำว่า sub sub
 • การออกเสียงคำว่า florido florido
 • การออกเสียงคำว่า eperlano eperlano
 • การออกเสียงคำว่า tamburino tamburino
 • การออกเสียงคำว่า membro membro
 • การออกเสียงคำว่า avo avo
 • การออกเสียงคำว่า spirito spirito
 • การออกเสียงคำว่า rostro rostro
 • การออกเสียงคำว่า ptialismo ptialismo
 • การออกเสียงคำว่า bradipo bradipo
 • การออกเสียงคำว่า visto visto
 • การออกเสียงคำว่า peritoneo peritoneo
 • การออกเสียงคำว่า ramo ramo
 • การออกเสียงคำว่า verbo verbo
 • การออกเสียงคำว่า degrado degrado
 • การออกเสียงคำว่า pano pano
 • การออกเสียงคำว่า lampo lampo
 • การออกเสียงคำว่า magnetofono magnetofono
 • การออกเสียงคำว่า popolo popolo
 • การออกเสียงคำว่า invalido invalido
 • การออกเสียงคำว่า figo figo
 • การออกเสียงคำว่า brano brano
 • การออกเสียงคำว่า rafano rafano
 • การออกเสียงคำว่า strato strato
 • การออกเสียงคำว่า volto volto
 • การออกเสียงคำว่า organo organo
 • การออกเสียงคำว่า antisepsi antisepsi
 • การออกเสียงคำว่า vivo vivo
 • การออกเสียงคำว่า natura natura
 • การออกเสียงคำว่า perigeo perigeo
 • การออกเสียงคำว่า filantropia filantropia
 • การออกเสียงคำว่า adulto adulto
 • การออกเสียงคำว่า debito debito
 • การออกเสียงคำว่า magia magia
 • การออกเสียงคำว่า invito invito
 • การออกเสียงคำว่า aborto aborto
 • การออกเสียงคำว่า genio genio
 • การออกเสียงคำว่า lato lato
 • การออกเสียงคำว่า satana satana
 • การออกเสียงคำว่า labirinto labirinto
 • การออกเสียงคำว่า magnitudo magnitudo
 • การออกเสียงคำว่า sultano sultano
 • การออกเสียงคำว่า nudismo nudismo
 • การออกเสียงคำว่า tremo tremo
 • การออกเสียงคำว่า premio premio
 • การออกเสียงคำว่า bagno bagno
 • การออกเสียงคำว่า muro muro
 • การออกเสียงคำว่า teoria teoria
 • การออกเสียงคำว่า blinda blinda
 • การออกเสียงคำว่า impulso impulso
 • การออกเสียงคำว่า cerio cerio
 • การออกเสียงคำว่า centro centro
 • การออกเสียงคำว่า adepto adepto
 • การออกเสียงคำว่า rimorso rimorso
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า antisemitismo antisemitismo
 • การออกเสียงคำว่า vizio vizio
 • การออกเสียงคำว่า magio magio
 • การออกเสียงคำว่า magnete magnete
 • การออกเสียงคำว่า Golfo Golfo
 • การออกเสียงคำว่า parola parola
 • การออกเสียงคำว่า aperitivo aperitivo
 • การออกเสียงคำว่า anapesto anapesto
 • การออกเสียงคำว่า cerebro cerebro
 • การออกเสียงคำว่า sparo sparo
 • การออกเสียงคำว่า fumo fumo
 • การออกเสียงคำว่า destino destino
 • การออกเสียงคำว่า imposto imposto
 • การออกเสียงคำว่า laboratorio laboratorio
 • การออกเสียงคำว่า minuto minuto
 • การออกเสียงคำว่า piro piro
 • การออกเสียงคำว่า neologismo neologismo
 • การออกเสียงคำว่า bengala bengala
 • การออกเสียงคำว่า Angelo Angelo
 • การออกเสียงคำว่า bilia bilia