ภาษา:

ภาษาโลก

[eo]

กลับไปยัง ภาษาโลก

 • การออกเสียงคำว่า libro libro
 • การออกเสียงคำว่า vagabondo vagabondo
 • การออกเสียงคำว่า satana satana
 • การออกเสียงคำว่า Velo Velo
 • การออกเสียงคำว่า Salto Salto
 • การออกเสียงคำว่า Brando Brando
 • การออกเสียงคำว่า lardo lardo
 • การออกเสียงคำว่า lui lui
 • การออกเสียงคำว่า luna luna
 • การออกเสียงคำว่า SATA SATA
 • การออกเสียงคำว่า propra propra
 • การออกเสียงคำว่า cervo cervo
 • การออกเสียงคำว่า ano ano
 • การออกเสียงคำว่า socio socio
 • การออกเสียงคำว่า principe principe
 • การออกเสียงคำว่า tremo tremo
 • การออกเสียงคำว่า prova prova
 • การออกเสียงคำว่า mole mole
 • การออกเสียงคำว่า piana piana
 • การออกเสียงคำว่า filo filo
 • การออกเสียงคำว่า pano pano
 • การออกเสียงคำว่า Marso Marso
 • การออกเสียงคำว่า paco paco
 • การออกเสียงคำว่า tre tre
 • การออกเสียงคำว่า rufa rufa
 • การออกเสียงคำว่า vento vento
 • การออกเสียงคำว่า modo modo
 • การออกเสียงคำว่า anomalia anomalia
 • การออกเสียงคำว่า duo duo
 • การออกเสียงคำว่า parola parola