ภาษา:

ภาษาเอสเปรันโต

[eo]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

หมวดหมู่: sostantivo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsostantivo

 • การออกเสียง : momento momento
 • การออกเสียง : stelo stelo
 • การออกเสียง : astro astro
 • การออกเสียง : alveolo alveolo
 • การออกเสียง : lago lago
 • การออกเสียง : bovo bovo
 • การออกเสียง : nevo nevo
 • การออกเสียง : aerolito aerolito
 • การออกเสียง : universo universo
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : baleno baleno
 • การออกเสียง : registro registro
 • การออกเสียง : cetera cetera
 • การออกเสียง : origano origano
 • การออกเสียง : Marso Marso
 • การออกเสียง : vivo vivo
 • การออกเสียง : bradipo bradipo
 • การออกเสียง : avo avo
 • การออกเสียง : degrado degrado
 • การออกเสียง : peritoneo peritoneo
 • การออกเสียง : pano pano
 • การออกเสียง : bastone bastone
 • การออกเสียง : sub sub
 • การออกเสียง : tantalo tantalo
 • การออกเสียง : simbolo simbolo
 • การออกเสียง : salita salita
 • การออกเสียง : parte parte
 • การออกเสียง : simpatia simpatia
 • การออกเสียง : negativa negativa
 • การออกเสียง : analfabeta analfabeta
 • การออกเสียง : membro membro
 • การออกเสียง : spirito spirito
 • การออกเสียง : etnologo etnologo
 • การออกเสียง : florido florido
 • การออกเสียง : eperlano eperlano
 • การออกเสียง : tamburino tamburino
 • การออกเสียง : verbo verbo
 • การออกเสียง : rostro rostro
 • การออกเสียง : ptialismo ptialismo
 • การออกเสียง : visto visto
 • การออกเสียง : ramo ramo
 • การออกเสียง : lampo lampo
 • การออกเสียง : popolo popolo
 • การออกเสียง : invalido invalido
 • การออกเสียง : magnetofono magnetofono
 • การออกเสียง : rafano rafano
 • การออกเสียง : figo figo
 • การออกเสียง : strato strato
 • การออกเสียง : volto volto
 • การออกเสียง : brano brano
 • การออกเสียง : organo organo
 • การออกเสียง : genio genio
 • การออกเสียง : natura natura
 • การออกเสียง : blinda blinda
 • การออกเสียง : perigeo perigeo
 • การออกเสียง : antisepsi antisepsi
 • การออกเสียง : magia magia
 • การออกเสียง : adulto adulto
 • การออกเสียง : filantropia filantropia
 • การออกเสียง : invito invito
 • การออกเสียง : debito debito
 • การออกเสียง : muro muro
 • การออกเสียง : satana satana
 • การออกเสียง : epilogo epilogo
 • การออกเสียง : aborto aborto
 • การออกเสียง : magnitudo magnitudo
 • การออกเสียง : lato lato
 • การออกเสียง : sultano sultano
 • การออกเสียง : labirinto labirinto
 • การออกเสียง : nudismo nudismo
 • การออกเสียง : tremo tremo
 • การออกเสียง : bagno bagno
 • การออกเสียง : Angelo Angelo
 • การออกเสียง : premio premio
 • การออกเสียง : centro centro
 • การออกเสียง : rimorso rimorso
 • การออกเสียง : teoria teoria
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : impulso impulso
 • การออกเสียง : cerio cerio
 • การออกเสียง : pedagogo pedagogo
 • การออกเสียง : adepto adepto
 • การออกเสียง : bengala bengala
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : vizio vizio
 • การออกเสียง : telefono telefono
 • การออกเสียง : magio magio
 • การออกเสียง : magnete magnete
 • การออกเสียง : Golfo Golfo
 • การออกเสียง : fumo fumo
 • การออกเสียง : parola parola
 • การออกเสียง : libro libro
 • การออกเสียง : cerebro cerebro
 • การออกเสียง : impeto impeto
 • การออกเสียง : aperitivo aperitivo
 • การออกเสียง : minuto minuto
 • การออกเสียง : destino destino
 • การออกเสียง : imposto imposto
 • การออกเสียง : sparo sparo
 • การออกเสียง : laboratorio laboratorio