ภาษา:

ภาษาโลก

[eo]

กลับไปยัง ภาษาโลก

 • การออกเสียงคำว่า Krio Krio
 • การออกเสียงคำว่า Ombre Ombre
 • การออกเสียงคำว่า sintaksa sintaksa
 • การออกเสียงคำว่า propozicio propozicio
 • การออกเสียงคำว่า objekto objekto
 • การออกเสียงคำว่า Internacia Fonetika Alfabeto Internacia Fonetika Alfabeto
 • การออกเสียงคำว่า frazeologio frazeologio
 • การออกเสียงคำว่า leksikologio leksikologio
 • การออกเสียงคำว่า semantiko semantiko
 • การออกเสียงคำว่า sintakso sintakso
 • การออกเสียงคำว่า morfologio morfologio
 • การออกเสียงคำว่า fonetiko fonetiko
 • การออกเสียงคำว่า lingvistiko lingvistiko
 • การออกเสียงคำว่า vorto vorto
 • การออกเสียงคำว่า vortaro vortaro
 • การออกเสียงคำว่า elparolo elparolo
 • การออกเสียงคำว่า lingvo lingvo