ภาษา:

ภาษาโลก

[eo]

กลับไปยัง ภาษาโลก

  • การออกเสียงคำว่า Linda Linda
  • การออกเสียงคำว่า Barbara Barbara
  • การออกเสียงคำว่า Rita Rita
  • การออกเสียงคำว่า Klara Klara
  • การออกเสียงคำว่า Brita Brita
  • การออกเสียงคำว่า bela bela
  • การออกเสียงคำว่า Lidia Lidia
  • การออกเสียงคำว่า franca franca