ภาษา:

ภาษาโลก

[eo]

กลับไปยัง ภาษาโลก

หมวดหมู่: alfabeto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalfabeto

  • การออกเสียงคำว่า B B
  • การออกเสียงคำว่า a a
  • การออกเสียงคำว่า C C
  • การออกเสียงคำว่า e e
  • การออกเสียงคำว่า D D
  • การออกเสียงคำว่า F F
  • การออกเสียงคำว่า Q Q