ภาษา:

ภาษาเอสเปรันโต

[eo]

กลับไปยังภาษาเอสเปรันโต

หมวดหมู่: alfabeto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalfabeto

  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : B B
  • การออกเสียง : C C
  • การออกเสียง : e e
  • การออกเสียง : D D
  • การออกเสียง : F F
  • การออกเสียง : Q Q
  • การออกเสียง : S S